อาชีพนักดนตรี


         อาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพพิเศษที่ผู้เล่นจะต้องผ่านเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็น
         นักดนตรีได้  สำหรับจุดเด่นของอาชีพนี้คือความหลากหลายในการเล่น  ทั้งวิชาโจมตีแบบหมู่  บัฟที่เพิ่ม
         การโจมตีแบบคริติคอลตัวละครอาชีพนักดนตรีมีพลังโจมตีและพลังปราณสูงแต่อาชีพพิณก็มีข้อเสียตรง
         ที่พลังชีวิตน้อยอาจจะโดนสอยเอาง่าย ๆ เวลาสู้กันเอง         สายอาชีพนักดนตรีในระดับต่าง ๆ :

        ระดับคลาส / ระดับเลเวล
                                    ชื่อเสียง :
    เลเวล  1 - 10
   พิณฝึกหัด
    เลเวล 10 - 35 :   คลาส 1
    -
    เลเวล 35 - 59 :   คลาส 2
    -
    เลเวล 60 - 79 :   คลาส 3
                                         -
    เลเวล 80 - 99 :   คลาส 4
   ธรรมะ : พิณเลิศยุทธภพ       อธรรม : พิณวิญญาณล่อง
    เลเวล 100 - 114 :  คลาส 5
   ธรรมะ : พิณมังกรเทพยุทธ    อธรรม : พิณพิทักษ์ปีศาจ
    เลเวล 115 - 119 :  คลาสเซียน
    เคล็ดคลื่นสังหาร
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น            ค่าเริ่มต้น :    เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 0.0 %
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 0.5 %                              ระดับสูงสุด : เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 10%
  คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังโจมตีสูงสุดให้กับตัวละคร

   ทำนองโลหิต
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น            ค่าเริ่มต้น :    เพิ่มพลังชีวิต 0 หน่วย
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 8 หน่วย                            ระดับสูงสุด : เพิ่มพลังชีวิต 160 หน่วย
  คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 160 หน่วย

   วิถีแห่งลมปราณ
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น            ค่าเริ่มต้น :    เพิ่มพลังปราณ 0%
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%                                 ระดับสูงสุด :  เพิ่มพลังปราณ 20%
  คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 160 หน่วย

   บทเพลงผู้ทักษ์
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น            ค่าเริ่มต้น :    เพิ่มพลังป้องกัน 0 หน่วย
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%                                 ระดับสูงสุด :  เพิ่มพลังปราณ 20%
  คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 160 หน่วย

 วิถีแห่งพิณ
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น            ค่าเริ่มต้น :    เพิ่มพลังโจมตี 0%
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 0.5%                               ระดับสูงสุด :  เพิ่มพลังโจมตีด้วยวิชา 10%
  คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังโจมตีด้วยสกิล

 ลำนำเทพยุทธ : ระดับ 20 จึงจะสามารถใช้ทำนองเพลงได้
 
  เงื่อนไข :        คลาส 3                                       ค่าเริ่มต้น :     เวลา 0             ปราณ 0
  ระดับเพิ่มขึ้น :  เวลา 10 วินาที ปราณลด 1.5%          ระดับสูงสุด :  เวลา 200 วินาที ปราณ 30% 
  คุณสมบัติ :     เปิดใช้งานเพิ่มระยะเวลาบัฟของกระบวนท่าเสริมและลดพลังปราณที่ใช้

 เคล็ดทำนองผสาน
 
  เงื่อนไข :        คลาส 3                                       ค่าเริ่มต้น :   
  ระดับเพิ่มขึ้น :                                                    ระดับสูงสุด :   
  คุณสมบัติ :     เพิ่มประสิทธิภาพของ  สะบัดพลังยุทธ คลื่นเสียงสะท้านฟ้า วายุลมกรด
                      • สะบัดพลังยุทธ เพิ่มอัตราการติด ดีบัฟ   เพิ่มระดับละ 0.5%  สูงสุด 15%
                      • คลื่นเสียงสะท้านฟ้า เพิ่มอัตราคริติคอล เพิ่มระดับละ 0.5%  สูงสุด 15%
                      • คลื่นเสียงสะท้านฟ้า เพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีหมู่ ระดับละ 0.25% สูงสุด 7.5%
                      • คลื่นเสียงสะท้านฟ้า เพิ่มเป้าหมายสกิลหมู่  สูงสุดที่ระดับ20 เพิ่ม 2 เป้าหมาย

 พิณวายุคลั่ง
 
  เงื่อนไข :        คลาส 3                                       ค่าเริ่มต้น :    โอกาส 0%
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 0.2%                               ระดับสูงสุด : โอกาส 4%  
  คุณสมบัติ :     สุ่มเกิดสถานะทำนองเพลง 1 สถานะ ระหว่าง สะบัด คลื่นเสียงและวายุลมกรด

 คลื่นเสียงทะลวงฟ้า
 
  เงื่อนไข :        คลาส 4                                       ค่าเริ่มต้น :    โอกาส 0%
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 0.2%                               ระดับสูงสุด : โอกาส 4%  
  คุณสมบัติ :     เพิ่มผลการโจมตี 200%  1 ครั้ง (กำลังทดสอบผล)


   ท่วงท่าโลหิต :  เพิ่มประสิทธิภาพดีบัฟ สับเปลี่ยนและสูญสิ้น
  
  เงื่อนไข :        คลาส 4                                       ค่าเริ่มต้น :   
  ระดับเพิ่มขึ้น :                                                    ระดับสูงสุด :   
  คุณสมบัติ :     เพิ่มประสิทธิภาพของ  สะบัดพลังยุทธ คลื่นเสียงสะท้านฟ้า วายุลมกรด
                      • สับเปลี่ยนวิญญา โอกาสเกิดระดับละ 0.5%  สูงสุด 10%
                      • สับเปลี่ยนวิญญา เพิ่มระยะเวลาเริ่มต้น 20 วินาที ระดับละ 2 วินาที สูงสุด 40 วินาที
                      • สูญสิ้นพาลาลดพลังโจมตี เริ่มต้น 5% เพิ่มระดับละ 0.5% สูงสุด 15%
                      • สูญสิ้นพาลาลดพลังโจมตี โอกาสเกิด เพิ่มระดับละ 0.1% สูงสุด  2%


   บทเพลงเทพวายุ :  เพิ่มประสิทธิภาพดีบัฟ ลดป้องกันและมึนงง
  
  เงื่อนไข :        คลาส 5                                       ค่าเริ่มต้น :   
  ระดับเพิ่มขึ้น :                                                    ระดับสูงสุด :   
  คุณสมบัติ :     เพิ่มประสิทธิภาพของ  สะบัดพลังยุทธ คลื่นเสียงสะท้านฟ้า วายุลมกรด
                      • กายาแหลกสลาย ลดป้องกัน โอกาสเกิดระดับละ 0.5%  สูงสุด 10%
                      • กายาแหลกสลาย ลดป้องกัน ระยะเวลาเริ่มต้น 20 วิ ระดับละ 2 วิ สูงสุด 40 วินาที
                      • กายาแหลกสลาย ลดป้องกัน เริ่มต้น 5% เพิ่มระดับละ 0.5% สูงสุด 15%
                      • ระเบิดกายา ทำให้มึนงง เคลื่อนที่ไมได้ เพิ่มอัตราการเกิด 0.1%  สูงสุด  2%


   บทเพลงสังหาร
  
  เงื่อนไข :        เซียนขั้น 1                                      ค่าเริ่มต้น :   
  ระดับเพิ่มขึ้น :                                                      ระดับสูงสุด :   
  คุณสมบัติ :     เพิ่มประสิทธิภาพของ คลื่นเสียงทะลวงฟ้า 
                      • คลื่นเสียงทะลวงฟ้า โอกาสเกิดระดับละ 0.2%  สูงสุด 4%
                      • คลื่นเสียงทะลวงฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพระดับละ 2%  สูงสุด 40%


   เสียงพิณสะท้อนผา
 
 
  เงื่อนไข :        เซียนขั้น 2                                     ค่าเริ่มต้น :   
  ระดับเพิ่มขึ้น :                                                      ระดับสูงสุด :   
  คุณสมบัติ :     เพิ่มประสิทธิภาพของ  สะบัดพลังยุทธ คลื่นเสียงสะท้านฟ้า วายุลมกรด
                      • สะบัดพลังยุทธ ใส่ดีบัฟให้แก่เป้าหมาย
                      • วายุลมกรด ดาเมจเพิ่มขึ้น (5%+ (0.5% x Lv เคล็ดทำนองผสาน)) หรือสูงสุด 15%
                      • คลื่นเสียงสะท้านฟ้าดาเมจเพิ่ม (2.5% +(0.25% x Lv เคล็ดทำนองผสาน)) หรือ 7.5%
                      • จำนวนเป้าหมายเพิ่มขึ้น ( 1+ (0.05 x Lv เคล็ดทำนองผสาน)) หรือ 2 เป้าหมาย
       

        
           
            วิชาดีดพิณ
            อานุภาพ :  550   โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :   ระดับ 79 ปราณ 120
            ค่าพิชิตศัตรู :  300,000 หน่วย           
            รูปแบบการโจมตี :
 1 เป้าหมาย 
       
           
            ปราณดีดพิณ
            อานุภาพ :  610  โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :   ระดับ 84 ปราณ 140
            ค่าพิชิตศัตรู :  400,000 หน่วย           
            รูปแบบการโจมตี :
 1 เป้าหมาย 
       
           
            คลื่นซัดสองฝั่ง
            อานุภาพ :  550  โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :   ระดับ 88 ปราณ 150
            ค่าพิชิตศัตรู :  500,000 หน่วย           
            รูปแบบการโจมตี : 2 เป้าหมาย
       
                  
            สายฟ้าผ่านพิรุณ
            อานุภาพ :  680   โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 91 ปราณ 190
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,000,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            พายุพัดใบสน
            อานุภาพ :  690   โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 94 ปราณ 210
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,300,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            สายฟ้าแห่งฤดูฝน
            อานุภาพ :  660   โจมตี : 1 Hit 
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 97 ปราณ 230
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,600,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 2 เป้าหมาย
       
           
            หมอกเมฆาล้อม
            อานุภาพ :  740  โจมตี : 1 Hit  
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 100 ปราณ 250
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,900,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
 
       
           
            วายุน้ำค้างแข็ง 
            อานุภาพ :  750  โจมตี : 1 Hit  
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 104 ปราณ 270
            ค่าพิชิตศัตรู :  2,200,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            พายุหิมะเหมันต์
            อานุภาพ :  720  โจมตี : 1 Hit 
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 108 ปราณ 290
            ค่าพิชิตศัตรู :  2,500,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 2 เป้าหมาย
  
       
           
            ดอกท้อกลางน้ำค้าง
            อานุภาพ :  760 + 40/Lv โจมตี : 1 Hit 
            เลเวล : 115   พลังปราณ   240 +20/Lv
            ค่าพิชิต :  800,000 +100000/Lv        
            แต้ม : 2 +2/Lv  โจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            เมฆหมอกในสวนท้อ
            อานุภาพ :  660 + 20/Lv  โจมตี : 1 Hit
            เลเวล : 115  พลังปราณ : 300 +30/Lv
            ค่าพิชิตศัตรู :  1M + 200,000/Lv
            แต้ม : 3 +3/Lv  โจมตี : 3 เป้าหมาย
       
           
            กิ่งท้อต้องอัคคี
            อานุภาพ :  810 + 70/Lv โจมตี : 1 Hit
            ดอกท้อกลางน้ำค้าง +ระดับละ 10 แต้ม
            เลเวล : 120 พลังปราณ : 260 +25/Lv 
            ค่าพิชิตศัตรู :  1M + 200,000/Lv       
            แต้ม : 3 +3/Lv  โจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            เปลวไฟในสวนท้อ
            อานุภาพ :  720 + 40/Lv โจมตี : 1 Hit 
            เมฆหมอกในสวนท้อ +ระดับละ 10 แต้ม
            เลเวล : 120 พลังปราณ : 330 +35/Lv
            ค่าพิชิตศัตรู :  1.2M + 300,000/Lv     
            แต้ม : 4 +4/Lv  โจมตี : 3 เป้าหมาย
       
 
                  
            เพลิงอสูรแผดเผา
            อานุภาพ :  680   โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 91 ปราณ 190
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,000,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            เทพอัคคีสังหาร
            อานุภาพ :  690   โจมตี : 1 Hit
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 94 ปราณ 210
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,300,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            บทเพลงแห่งคิมหันต์
            อานุภาพ :  660   โจมตี : 1 Hit 
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 97 ปราณ 230
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,600,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 2 เป้าหมาย
       
           
            พิณเด็ดดอกท้อ
            อานุภาพ :  740  โจมตี : 1 Hit  
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 100 ปราณ 250
            ค่าพิชิตศัตรู :  1,900,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
 
       
           
            ดอกท้อผลิใบ 
            อานุภาพ :  750  โจมตี : 1 Hit  
            เลเวล/ปราณ :  ระดับ 104 ปราณ 270
            ค่าพิชิตศัตรู :  2,200,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            แสงทองแห่งวสันต์
            อานุภาพ :  720  โจมตี : 1 Hit 
            เลเวล/ปราณ : ระดับ 108 ปราณ 290
            ค่าพิชิตศัตรู :  2,500,000 หน่วย         
            รูปแบบการโจมตี : 2 เป้าหมาย
  
       
           
            บทเพลงทลายนภา
            อานุภาพ :  760 + 40/Lv  โจมตี : 1 Hit
            เลเวล : 115   พลังปราณ : 240 +20/Lv
            ค่าพิชิต :  800,000 +100000/Lv        
            แต้ม : 2 +2/Lv  โจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            พลังพิณทลายนภา
            อานุภาพ :  660 + 20/Lv  โจมตี : 1 Hit
            เลเวล : 115  พลังปราณ : 300 +30/Lv
            ค่าพิชิตศัตรู :  1M + 200,000/Lv
            แต้ม : 3 +3/Lv  โจมตี 3 เป้าหมาย
       
           
            พิณเทพยุทธสังหาร
            อานุภาพ :  810 + 70/Lv โจมตี : 1 Hit
            บทเพลงทลายนภา + ระดับละ 10 แต้ม
            เลเวล : 120 พลังปราณ : 260 +25/Lv 
            ค่าพิชิตศัตรู :  1M + 200,000/Lv       
            แต้ม : 3 +3/Lv  โจมตี : 1 เป้าหมาย
       
           
            ทำนองแห่งสวรรค์
            อานุภาพ :  720 + 40/Lv โจมตี : 1 Hit 
            พลังพิณทลายนภา + ระดับละ 10 แต้ม
            เลเวล : 120 พลังปราณ : 330 +35/Lv
            ค่าพิชิตศัตรู :  1.2M + 300,000/Lv     
            แต้ม : 4 +4/Lv  โจมตี 3 เป้าหมาย