ประกาศเรื่องการ Update EAC (Easy Anti Cheat)

2024

หลังจากที่ทีมงานได้มีการอัพเดท โปรแกรม EAC ในวันที่ 17 มกราคม นั้น
จากการรวบรวม Feedback ของผู้เล่น และปัญาที่พบ ของการอัพเดทโปรแกรม EAC พบว่ายังมีบางระบบที่ยังคงไม่เสถียรเพียงพอ
อาจสร้างความไม่สะดวกในการเล่นเกม และเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทางทีมงานจึงได้ประชุมกับทีมผู้พัฒนา ตัดสินใจนำโปรแกรม EAC ออกจากตัวเกมชั่วคราว
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น สร้างผลกระทบต่อผู้เล่นน้อยที่สุดในครั้งต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความเข้าใจพร้อมคำแนะนำดีๆ ที่แจ้งเข้ามายังทางทีมงาน ณ ที่นี้

ทีมงานโยวกัง