[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน

5848

Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน
ระยะเวลากิจกรรม : 23 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม : สามารถรับเควสได้กับ NPC ชอนอู รับได้ตั้งแต่เลเวล 10 ขึ้นไป สามารถรับแล้วส่งได้ทันที รับได้ 1 วัน 1 ครั้ง รีเซ็ตทุกๆเวลา 00.00 น.

เมื่อส่งเควสจะสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้ :
[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน แหวนพ้นโลกีย์
[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน ยาคุ้มจิต(40%)(Event)
[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน ยา Dungeon Point(100) (event)
[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน ยาเม็ดห้าสีสัน(กิจกรรม)
[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม)
[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน) (ไม่สามารถซื้อขายได้)

[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน

[Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน [Yulgang]Daily Login แค่อยู่บ้าน รับไอเทมได้ทุกวัน

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ