[Yulgang] อัพเดท Gift Bonus ประจำเดือนมีนาคม 2561

22813

– อัพเดท Gift Bonus เดือนมีนาคม 2561 –

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 31 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับซึ่งจะได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง
2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดีไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน ดังนั้นจะสามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 10,000 CashPoint ก่อน ไอคอนร้าน Gift Bonus สำหรับรับรางวัลจึงจะแสดงขึ้นมา


ร้าน Gift Bonus

– ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น มีดังนี้

ระดับขั้น
จำนวนเงิน
ใช้จ่ายสะสม
ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 10,000 CashPoint รับ
แพคเกจกลับสู่โยวกัง 1 (กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
บรรจุ ยารักษาบาดเจ็บ(ใหญ่พิเศษ)(กิจกรรม) 1 ชิ้น, ยาโสมเซียน(ใหญ่พิเศษ)(กิจกรรม) 1 ชิ้น, ลูกแก้วฝึกฝน 2 ร้อยล้าน(กิจกรรม) 2 ชิ้น
ขั้นที่ 2 30,000 CashPoint รับ
​•ยาทิพย์โอสถ(3ครั้ง)(กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 3 60,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์ 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, พลังป้องกันวิชา 11%, HP 500 เป็นเวลา 2 ชม.
ขั้นที่ 4 100,000 CashPoint รับ
ยาทิพย์โอสถ (6 ครั้ง) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 5 200,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์ (1 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint รับ
เซ็ตยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (G) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint รับ
เซ็ตสิทธิพิเศษคูณไม่ยั้ง (G) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 8 800,000 CashPoint รับ
สมุนไพรแดง YG (ใหญ่)(กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ลายมังกรทอง (7 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 9 1,000,000 CashPoint 1. จะได้รับ  ตั๋วของขวัญขั้นที่ 9 1 ชิ้น  (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
2. นำไปให้ “ชอนอู” เพื่อเลือกรับเควสตามของรางวัลที่ต้องการ
เลือกรับรางวัลได้ 1 ชิ้น ดังนี้
​•ตั๋วแลกเปลี่ยนเกราะความดี (เลเวล 120) 1 ชิ้น
​•ตั๋วแลกเปลี่ยนปลอกแขนความดี (เลเวล 120) 1 ชิ้น
​•ตั๋วแลกเปลี่ยนรองเท้าความดี (เลเวล 120) 1 ชิ้น
​•ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี (เลเวล 120) 1 ชิ้น
​•ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี (เลเวล 120) 1 ชิ้น
ขั้นที่ 10 2,000,000 CashPoint รับ
เทวรูปอุปกรณ์ความดี (เลเวล 140) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10 1 ชิ้น (ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่รับไอเทมขั้นที่ 10) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
หมายเหตุ : เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” ให้คุยกับ “ชอนอู” เพื่อรับ บัพสนับสนุนของแม่นางจิน (คูณไม่ยั้ง 20% เมื่อตัวละครตายไม่เสีย EXP) นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
2. ไอเทมแบบ(กิจกรรม) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
4. ตัวอย่าง :- หากทำการใช้จ่าย CashPoint สะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้นที่ 1-6 ได้อย่างละ 1 ครั้ง/ไอดี
5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ


ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ