[Yulgang] อัพเดท Gift Bonus ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

9747

– อัพเดท Gift Bonus เดือนพฤษภาคม 2561 –

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับของรางวัล: 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับซึ่งจะได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง
2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดีไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน ดังนั้นจะสามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 10,000 CashPoint ก่อน ไอคอนร้าน Gift Bonus สำหรับรับรางวัลจึงจะแสดงขึ้นมา


ร้าน Gift Bonus

– ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น มีดังนี้

ระดับขั้น
จำนวนเงิน
ใช้จ่ายสะสม
ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 10,000 CashPoint รับ
ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจมตี) จำนวน 1 ชิ้น
 (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 2 30,000 CashPoint รับ
​•ยาทิพย์โอสถ (1 วัน) จำนวน 1 ชิ้น
เพิ่มพลังโจมตี 15%, เพิ่มพลังป้องกัน 15%, เพิ่มพลังชีวิต 1000,
เพิ่มการได้รับ Exp 40%, เพิ่มการโจมตีวิชา 10%, ลดความเสียหายวิชา 10% (ต่อเนื่อง 1 วัน) (ไม่สามารถซื้อขาย/ทิ้ง/ร้านค้าส่วนตัว/ส่งพัสดุ)
ขั้นที่ 3 60,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์ 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, พลังป้องกันวิชา 11%, HP 500 เป็นเวลา 2 ชม.
ขั้นที่ 4 100,000 CashPoint รับ
ยาทิพย์โอสถ (6 ครั้ง) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 5 200,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์ (1 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint รับ
เซ็ตยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (G) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint รับ
เซ็ตสิทธิพิเศษคูณไม่ยั้ง (G) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 8 1,000,000 CashPoint รับ
ยาเทพไร้มลทิน (ระยะเวลา 10 วัน) (ไม่สามารถซื้อขายได้) 1 ชิ้น
โอสถแห่งสวรรค์(G),ยาทิพย์โอสถ,ยาคุ้มจิต , PC Bang, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก  ทั้งหมด ระยะเวลา : 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ใช้
หมายเหตุ : ไอเทมนี้ จะมีข้อความแสดง PC Bang ด้วย ซึ่งข้อความนั้นแสดงไม่ถูกต้อง
ขั้นที่ 9 1,500,000 CashPoint เทวรูปอุปกรณ์ความดี (เลเวล 140) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 10 5,000,000 CashPoint ​•สร้อยแห่งความหลงผิด 1ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10 1 ชิ้น (ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่รับไอเทมขั้นที่ 10) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
หมายเหตุ : เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” ให้คุยกับ “ชอนอู” เพื่อรับ บัพสนับสนุนของแม่นางจิน (คูณไม่ยั้ง 20% เมื่อตัวละครตายไม่เสีย EXP) นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
2. ไอเทมแบบ(กิจกรรม) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
4. ตัวอย่าง : หากทำการใช้จ่าย CashPoint สะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้นที่ 1-6 ได้อย่างละ 1 ครั้ง/ไอดี
5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ
6.  ยาเทพไร้มลทิน(10 วัน) ได้รับบัพพิเศษของไอเทมต่างๆ ภายในครั้งเดียวดังนี้
*** หากตัวละครมีบัพอย่างใดอย่างหนึ่งของไอเทมทั้ง 4 ชนิดนี้จะไม่สามารถใช้งาน ยาเทพไร้มลทิน(10 วัน) ได้
(G)ยาเปลี่ยนร่างอาวุธ ทะเลลึก เปลี่ยนอาวุธเป็นร่างทะเล พลังโจมตี + 80 , พลังป้องกัน + 80 , พลังชีวิตเพิ่มขึ้น + 1000 , ดูดวิญญาณ +10% , พลังโจมตีวิชา +10% , ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ + 20%
โอสถแห่งสวรรค์[G] เพิ่มพลังโจมตี +13% , พลังป้องกัน + 15% , พลังชีวิตเพิ่มขึ้น + 1000
พลังโจมตีวิชา + 15% , ลดความเสียหายวิชา + 13%
ยาคุ้มจิต(150%) เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ + 150%
ยาทิพย์โอสถ(12ครั้ง) , พลังโจมตีเพิ่มขึ้น + 15% , พลังป้องกันเพิ่มขึ้น + 15% , พลังชีวิตเพิ่มขึ้น + 1000 , พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น + 10% , พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น + 10% , ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น + 40


ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ