[Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ

8534

– Special Item Shop –
ระยะเวลาจำหน่าย : 30 กรกฎาคม 2563 (เมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 27 สิงหาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด : จำหน่าย ชุดหนุ่มนาข้าว(ช) และ ชุดสาวนาเกลือ(ญ) แบบ ทั่วไป , G และ YG

  • แบบ ทั่วไป ราคา 24,900 CashPoint
  • [Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ แบบ G ราคา 41,900 CashPoint
  • [Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ แบบ YG ราคา 64,900 CashPoint

ข้อมูลไอเทม 
1. แบบ ทั่วไป : ชุดคลุมไม่มีออฟชั่น
2. [Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ แบบ G : ปราณทั้งหมด +3  EXP +20% โจมตี +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10% HP +500 MP +300
3. [Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ แบบ YG : ปราณทั้งหมด +3  EXP +100% โจมตี +8% อานุภาพวิชา +13% ป้องกัน +15% HP +800 MP +600 พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200,พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200
หมายเหตุ :
– คุณสมบัติของชุดสิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์) แต่ชุดคลุมยังคงอยู่ถาวร

ตัวอย่าง ชุดหนุ่มนาข้าว(ช) :
[Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ

ตัวอย่าง ชุดสาวนาเกลือ(ญ) :
[Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ

[Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ [Yulgang]Special Item Shop : ชุดหนุ่มนาข้าว กับ สาวนาเกลือ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ