[Yulgang] ประกาศ “รวมเซิร์ฟเวอร์” มังกรสะท้านนภาและกำปั้นสะท้านยุทธภพ

4087
                    มังกรสะท้านนภา  กำปั้นสะท้านยุทธภพ

ด้วยข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการหลายท่านที่ต้องการให้มีการรวมเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เพื่อนๆ ภายในเกมได้
รู้จักกันมากขึ้น การเข้าปาร์ตี้หรือทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางทีมงานจึงได้พิจารณาทำการ
รวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดและข้อควรทราบดังนี้

กำหนดการ :   วันที่รวมเซิร์ฟ 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :   จะทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์
                              มังกรสะท้านนภา
                              กำปั้นสะท้านยุทธภพ
ชื่อเซิร์ฟเวอร์รวม : วังเย็นทะเลเหนือ

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์ ทางทีมงานขอให้ผู้ใช้บริการ
ทุกท่าน (ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรวม) ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

                                                    การเลือกตัวละคร 

การรักษาตัวละคร : เลือกตัวละครที่ต้องการไว้ 5 ตัวละคร
ระยะเวลาเตรียมตัว : 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องปฎิบัติ : เลือกตัวละครที่ต้องการให้เหลือ ตัวละครจากทั้งหมด 2 เซิร์ฟเวอร์โดยอาจลบตัว
ละครอื่นที่ ไม่ต้องการทิ้งทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในวันเลือกจริง (หากลบไม่ได้ไม่เป็นไร จะให้
เลือกตัวละครอีกครั้งตอนรวมเซิร์ฟเวอร์) ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่สามารถสร้างตัวละครได้สูงสุด 6 ตัวละคร
ดังนั้นหากผู้เล่นมีตัวละครอยู่หลายเซิร์ฟ ให้ทำการย้ายของทั้งหมดออกจากตัวละครที่ไม่ต้องการ 
เพื่อเตรียมลบทิ้ง

ตัวอย่างการเลือกตัวละครในวันรวมเซิร์ฟเวอร์ 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่าง)– คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ –

ในขณะรวมเซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าต่างการรวมเซิร์ฟให้ทันทีหลังจากที่ login ไม่ว่าท่านจะเล่น 
อยู่เซิร์ฟใดก็ตาม ซึ่งจะแสดงรายชื่อตัวละครทั้งหมดใน 2 เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกรวมเท่านั้นและ 
หากเซิร์ฟไหนไม่มีตัวละครระบบก็จะไม่แสดงผลใดๆ จากนั้นให้เราเลือกตัวละครที่เราต้อง 
การรักษาไว้ 
ปุ่มสีเหลือง = คือรักษาไว้ เป็นตัวละครที่คุณต้องการ
ปุ่มสีน้ำตาล = ตัวละครที่ไม่ได้เลือกและถูกลบทิ้งทันที

ดังนั้นหากเราทำการจัดการโอนย้ายสิ่งของไว้เป็นระเบียบแล้วและทำการลบตัวละครที่ไม่ใช้ 
ทิ้งไปก่อนหน้าก็จะทำให้เป็นระเบียบมากขึ้นป้องกันการสับสนได้เป็นอย่างดี

                                                 การเก็บรักษาไอเทม 
การรักษาไอเทม : ให้นำไอเทมไปใส่ไว้ในคลังส่วนตัวของตัวละครที่ใช้
ระยะเวลาเตรียมตัว : 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

หลังจากที่เราเลือกตัวละครที่เราเลือก “รักษาไว้” 5 ตัวละครแล้ว ไอเทมดังกล่าวที่อยู่ในคลังส่วนตัวจะ
ตามมาด้วยทั้งหมด ดังนั้นจะเลือก รักษาตัวละคร ตัวใดไว้ให้นำไอเทมไปใส่ไว้ ในคลังตัวละครหรือช่อง
เก็บของตัวละครนั้นให้มากที่สุด เพราะไอเทมดังกล่าวจะตามไปด้วย 

ส่วนไอเทมในตัวละครที่ถูกลบ หรือตัวละครที่ไม่ได้เลือกรักษาไว้ จะถูกลบไอเทมทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
ไอเทมในคลังตัวละครหรือไอเทมในช่องเก็บของตัวละคร

        ห้ามนำสิ่งของไว้ในช่องสวมใส่พิเศษ ช่องสัตว์เลี้ยงและเป้สัมภาระ โดยเด็ดขาด

                                                         – คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ –

เนื่องจากไอเทมของตัวละครต่างๆ นั้นจะผูกติดกับตัวละครที่เลือกเก็บไว้ ดังนั้น

“ให้นำไอเทมที่ต้องการไปใส่ไว้ใน คลังส่วนตัว ของตัวละครที่เราเลือกรักษาไว้
หากทำเช่นนี้ไอเทมจะยังคงอยู่ไม่หายไป ส่วนตัวละครที่ถูกลบไอเทมก็จะถูกลบ
ด้วยเช่นกัน”

ซึ่งอาจจะมีไอเทมบางชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อยู่ในตัวละครที่เราไม่ต้องการ แต่
ไม่สามารถย้ายไปเก็บไว้ในตัวละครที่ต้องการได้ ปัญหาดังกล่าวมีทางแก้วิธีเดียวคือ
1. จำเป็นต้องเลือกตัวละครที่มีไอเทมดังกล่าวนั้นให้เป็น “ตัวละครที่รักษาไว้” 
2. นำไอเทมดังกล่าวหากแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ใส่คลังรวมได้ ให้นำไปใส่คลังรวม


          
การเลือกคลังรวม 
การเลือกคลังรวม : เลือกคลังรวมได้เพียง 1 เซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลาเตรียมตัว : 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

        1. คลังรวมเซิร์ฟเวอร์ที่เลือก “รักษาคลังรวมไว้” ไอเทมทั้งหมดจะติดตามไป
2. คลังรวมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกเลือก ไอเทมจะถูกลบทั้งหมด ดังนั้นให้นำไอเทมออกจากคลังรวมและนำ
ไปใส่ไว้ใน ตัวละครที่เก็บรักษาไว้ (ตัวละครที่เลือกใช้)

                                                          – คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ –

เนื่องจากคลังรวมมีได้เพียง 1 คลังเท่านั้น ดังนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะรักษาคลังรวมในเซิร์ฟใดไว้ โดย
ในหน้ารวมเซิร์ฟเวอร์จะมีให้เลือก เป็นแถบสีเขียว

“เซิร์ฟที่ “ไม่ได้เลือกรักษาคลังรวมไว้” ให้นำไอเทมไปใส่ไว้ในคลังส่วนตัวของตัวละคร
ที่เลือกรักษาไว้ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ไอเทมก็จะติดตามตัวละครและคลังส่วนตัวไป
ด้วย เซิร์ฟที่ “เลือกรักษาคลังรวมไว้” ไอเทมทั้งหมดในคลังรวมก็จะตามไปด้วย”

ดังนั้นก่อนทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ ผู้เล่นจะต้องจัดสิ่งของให้เสร็จก่อนวันรวมเซิร์ฟ เพราะในวันรวมเซิร์ฟผู้เล่น
ขอเข้าเกมไปจัดของก่อนไม่ได้ และหากไอเทมใดๆ ก็ตามที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

                                                    การจัดการสำนัก 
กิลหรือสำนัก : คนแรกที่เข้าเกมจะเป็นเจ้าสำนัก
ระยะเวลาเตรียมตัว : 11 พฤษภาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลาการยุบสำนัก : 25 พฤษภาคม 2560 – 22 มิถุยายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

ก่อนทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ ให้หัวหน้าสำนักทำการไล่สมาชิกสำนักทั้งหมดออกหรือเหลือไว้เพียงสมาชิกที่ไว้
ใจได้ เนื่องจากหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์แเล้ว ผู้เล่นคนใดก็ตามที่มีสำนักและเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นคนแรกของ
สำนักก็จะกลายเป็นหัวหน้าสำนักทันที ทำให้อาจถูกยึดสำนักได้ (คนที่เข้าทีหลังจะกลายเป็นสมาชิกพรรค
ทั่วไป) 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันจึงควรไล่สมาชิกอื่นออกก่อนจะแล้วค่อยมารับใหม่ทีหลัง 

** • หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกสำนักไม่สามารถยุบสำนักได้ภายใน 30 วัน
   ระดับสำนัก ชื่อสำนัก ยังคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ไม่รับแจ้งปัญหาการถูกยึดกิลอันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
    • หากพบปัญหาไม่สามารถไล่ลูกกิลใดๆ ได้ให้ทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรวมเซิร์ฟ

      หมายเหตุ : หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์ ผู้เล่นที่เป็นเจ้าสำนักจะไม่สามารถยุบสำนักได้ 30 วัน

                                                 สถานะศิษย์อาจารย์ 

        สถานะศิษย์อาจารย์ถูกตัดขาด : แต่จะได้รับไอเทมทดแทน
ระยะเวลาเตรียมตัว : 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

จะได้รับไอเทมเมื่อเข้าเกมหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์
อาจารย์ จะสูญเสียศิษย์ทั้งหมดไป แต่จะได้ไอเทมเชือกขาดมาแทนตามจำนวนศิษย์ เช่น

ตัวอย่าง : อาจารย์มีศิษย์ 3 คน
ศิษย์คนที่ 1 ระดับ 5 จะได้ ไอเทมเชือกขาดระดับ 5 1 ชิ้น
ศิษย์คนที่ 2 ระดับ 3 จะได้ ไอเทมเชือกขาดระดับ 3 1 ชิ้น
ศิษย์คนที่ 3 ระดับ 1 จะได้ ไอเทมเชือกขาดระดับ 1 1 ชิ้น

วิธีการทำภารกิจ : ให้นำไอเทม “เชือกขาด” ดังกล่าวไปมอบให้ ชอนอู จากนั้นจะได้รับ
ไอเทม “ด้ายสายสัมพันธ์” เพื่อนำไปใช้รับศิษย์ตามเงื่อนไขดังนี้

                                            – ไอเทมเชือกขาด –                       – ไอเทมด้านสายสัมพันธ์ –

• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 1 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 65 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 1
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 2 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 45 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 2
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 3 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 25 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 3
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 4 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 15 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 4
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 5 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 10 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 5

หมายเหตุ : ภารกิจด้ายสัมพันธ์จะสิ้นสุดในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นกรุณา
ดำเนินการก่อนวันและเวลาดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง

                                                    สถานะคู่รัก 
สถานะคู่รัก : ความรักยังคงอยู่
ระยะเวลาเตรียมตัว : 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วสถานะคู่รักหรือการแต่งงานจะยังคงอยู่เหมือนเดิม ดังนั้นหากคู่รักอีกฝ่ายไม่มี
การย้ายเซิร์ฟเวอร์ตามมา ผู้เล่นสามารถเลือกการยกเลิกคู่รัก แบบไม่ยินยอมได้

รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการทุกท่านติดตามข่าวทางหน้า
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และทางทีมงาน
ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ ในกรณีความเสียหายจากการไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำข้างต้นค่ะ

          สิทธิพิเศษ 
  สิทธิพิเศษ : เซิร์ฟ วังเย็นทะเลเหนือ
ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 25 พฤษภาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียด : ได้รับบัพ เพิ่มพลังโจมตี 5%, พลังป้องกัน 5%, พลังชีวิต+60 (เฉพาะตัวละครเลเวล 10 – 65)

        หมายเหตุ :
        1. กรุณาทำการเข้าเกมเพื่อดำเนินการด้านข้อมูลตัวละครและไอเทมก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
        มิฉะนั้นระบบจะไม่สามารถจัดการข้อมูลไอเทมและตัวละครได้อีก
        2. หากพ้นกำหนดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ หากผู้เล่นยังไม่ทำการเลือกตัวละคร
        ระบบจะทำการลบตัวละครทั้ง 2 serverโดยอัตโนมัติ (ไม่สามารถเรียกคืนได้)
        3. หน้าจอเกม (resolution) ถูกปรับขนาดเองทำให้ผู้เล่นที่เล่นบน Notebook จะไม่สามารถเห็นปุ่มยืนยันได้ 
        4. เมื่อผู้เล่นเข้าเกมหลังเซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการแล้ว หากไม่พบหน้าต่างรวมเซิร์ฟเวอร์ที่ เซิร์ฟวังเย็นทะเลเหนือ
        ห้ามผู้เล่นสร้างตัวละครใดๆ เพิ่มเติมเด็ดขาด ควรจะดำเนินการแพทซ์หรือแก้ไขตัวเกมส์ให้สมบูณ์
        จึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการรวมเซิร์ฟเวอร์ได้ หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วสร้างตัวละครใหม่ที่ไอดีนั้นๆ
        จะส่งผลให้ข้อมูลสูญหายทั้งหมดและจะไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ ทุกกรณี ค่ะ
        5. หากผู้เล่นพบปัญหาข้อที่ 4 สามารถแจ้งทีมงานเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ค่ะ


ติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุก แชทสนั่นกับเพื่อนคอเกม ได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิก!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ