ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ไปร่วมงาน Yulgang Meeting Lucky 13 รักเธอเสมอ

2448

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมงาน Yulgang Meeting Lucky 13 รักเธอเสมอ
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

NO. ชื่อ-สกุล (ผู้ลงทะเบียน) ชื่อ-สกุล (ผู้ติดตาม)
 1   มิ่งขวัญ ทิพย์รัตน์   กิตติธร ด้วงนิล
 2   สุทธิพงษ์ กวดแก้ว   อัจฉรา สมมิตร
 3   ตรัยกาญจน์ สุวรรณศิริ   ไม่มีผู้ติดตาม
 4   ธนกร อุดมกาญจน์   อัญชลี พร้อมหาญ
 5   ภัทรพล พิศาลเศรษฐกุล   สิริพส ภาคจิต
 6   ปริญญา แก้วปู่   พงศกร นุประดิษฐ์
 7   วิไลวรรณ โทมี   ปุณยวีร์ บุญทรง
 8   พัชรพล สุขแจ้ม   อาจารี เพชรขาว
 9   รัศมี แซ่อึ้ง   ไม่มีผู้ติดตาม
 10   กองทุน วัชภัย   โกสินทร์ นามนันทวัฒ
 11   ปรมินทร์ พวงศรี   ประวีณา หมั่นบำรุง
 12   ศิระพัฒน์ อุ่นคำ   ปรียานุช บุญเสริม
 13   กิตติภัทท์ จือวงษ์   กรณกาญจน์ ภาวบุตร
 14   กนกศักดิ์ บุญฉ่ำ   กัญญรัตน์ สงขาว
 15   วรรธนะ มลาไสย์   นิชา บุญเจริญ
 16   พีรพล คชรัตน์   ทินรัตน์ สายสุวรรณ
 17   วุฒิกุล ตระกูลอภิกิจ   พีรดนย์ เมืองสุข
 18   นวมินทร์ อินทสุวรรณ   ณภัทร มงคลนิรมิต
 19   หฤษฎ์ วรนาม   รชต ชัยศรี
 20   สายรุ้ง กิตติวิเศษกุล   วิมล วิทย์วรนาถ
 21   ธิติวัฒน์ ใจยอด   อนุชิดา สร้อยเสนา
 22   ยศพร สุขอนันต์   โยธิน สุขอนันต์
 23   ทาคุยะ รักตพงศ์ไพศาล   ไม่มีผู้ติดตาม
 24   ฐิติวรดา ตั้งประดิษฐ์ชัย   ไม่มีผู้ติดตาม
 25   สุทัศน์ ฝาอิดิน   ชนานันท์ สัขเกษม

หมายเหตุ :
1. ทีมงานจะติดต่อไปยังผู้โชคดี เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561
2. ทีมงานทำการคัดเลือกครบ 50 คน รวมผู้ติดตาม ดังนั้นจึงไม่สามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ติดตามได้
3. หากไม่สะดวกหรือติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ทีมงานติดต่อไป ทีมงานจะทำการสละสิทธิ์รายชื่อนั้นทันที และดึงรายชื่อสำรองขึ้นมาแทน

สำรอง ชื่อ-สกุล (ผู้ลงทะเบียน) ชื่อ-สกุล (ผู้ติดตาม)
 1   นราธิป ยิ้มเจริญ   หัทยา อยู่แต่งตั้ง
 2   กฤตัชญ์ บุญณรงค์   ไม่มีผู้ติดตาม
 3   จิรายุ โสรัตยาธร   กรวิชญ์ เชาว์ปัญญา
 4   รชต ชัยศรี   หฤษฎ์ วรนาม
 5   Naiyachon thongsom   Kanjana phookrongta

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. – 20.00 น.
สถานที่ตั้ง : ร้าน Little HongKong The Street Ratchada (เดอะสตรีท รัชดา)

การเดินทาง :
รถยนต์ – ถนนรัชดาภิเษก อยู่ติดกับ Big-C รัชดา (มีที่จอดรถอยู่หน้าห้าง)
MRT – ออกประตู 4 สถานี ศูนย์วัฒนธรรม เดินไปทาง Big-C 200 เมตร อยู่ทางซ้ายมือ
แนะนำ – มาทาง MRT เพราะที่จอดรถอาจเต็มได้

รายละเอียดภายในงาน :
17.00 – 17.45 น. ลงทะเบียนผู้เล่น (ตามรายชื่อที่ประกาศ)
17.50 – 18.20 น. ฟังข้อมูลอัพเดทจากทีมงาน Yulgang
18.20 – 19.30 น. รับประทานอาหารสุดพิเศษจากทางร้าน และเล่นกิจกรรมแจกไอเทม
19.30 – 20.00 น. ถ่ายภาพร่วมงาน Yulgang Meeting Lucky 13 รักเธอเสมอ

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. ผู้ร่วมงานจะต้องนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวที่หน้างาน
2. ทีมงานจะทำการ Add ไอเทมของรางวัลให้ภายใน 15 วันหลังจากจบกิจกรรม
3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<<แผนที่ของร้าน>>


 

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2560
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ