[Yulgang] Hot Sale ลดรับวันหยุด

2600

[Yulgang] Hot Sale ลดรับวันหยุด

ระยะเวลาจำหน่าย : 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. –  19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.

ผู้เล่นจะสามารถซื้อในเวลากิจกรรมที่ระบุไว้ได้โดยทันที ซึ่งไอเทมที่เข้าร่วมมีเงื่อนไข ดังต่อนี้

  1. มีจำกัดจำนวนไอเทมแต่ละประเภทเพียง 200 ชิ้น (รวมทุกเซิร์ฟเวอร์) ในการจำหน่าย หากจำหน่ายหมดแล้วจะไม่สามารถซื้อได้
  2. ไอเทมแต่ละประเภทสามารถซื้อได้สูงสุด 5 ชิ้น ต่อ 1 ไอดี เท่านั้น
  3. จำนวนไอเทมแต่ละประเภท จำนวนทั้งหมดรวมทุกเซิฟเวอร์
  4. หากไอเทมใดหมดสามารถซื้อในราคาปกติได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป

เซิร์ฟเวอร์ : ฮอนบัลและวังเย็นทะเลเหนือ

•  ยาคุ้มจิต(150%) 24 ชั่วโมง ราคา 49,900 เหลือเพียง 34,930 CashPoint
ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (ใช้ได้1ครั้ง)
•  ยาคุ้มจิต(100%) 24 ชั่วโมง ราคา 30,000 เหลือเพียง 21,000 CashPoint
ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 100% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (ใช้ได้1ครั้ง)
•  เปลี่ยนร่างอาวุธ ทะเลลึก(24 ชม.) ราคา 6,000 เหลือเพียง 3,000 CashPoint
จะได้รับพลังของทะเลและเปลี่ยนรูปร่างอาวุธตามอาชีพ ซึ่งจะได้รับพลังโจมตี+40, พลังป้องกัน+40, พลังโจมตีวิชา+5%, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ+10%, ดูดวิญญาณ +10%
•  เปลี่ยนร่างอาวุธเชียร์ (24 ชม.) ราคา 3,000 เหลือเพียง 1,500 CashPoint
สามารถเปลี่ยนพลังและรูปร่างอาวุธได้ ค่าประสบการณ์ 5%, พลังโจมตี+30, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 3%
•  เปลี่ยนร่างอาวุธ(24 ชม.) ราคา 3,000 เหลือเพียง 1,500 CashPoint
สามารถเปลี่ยนพลังและรูปร่างอาวุธได้ ค่าประสบการณ์ 5, พลังโจมตี+30, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 3%

•  เปลี่ยนร่างอาวุธพิเศษFlower(24 ชม.) ราคา 3,000 เหลือเพียง 1,500 CashPoint
สามารถเปลี่ยนพลังและรูปร่างอาวุธได้ ค่าประสบการณ์ 5%, พลังโจมตี+30, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 3%

เซิร์ฟเวอร์ : พลิกฟ้าพลิกปฐพี และ พยัคฆ์คลั่ง

•  ยาคุ้มจิต(150%) 24 ชั่วโมง ราคา 24,900 เหลือเพียง 17,430 CashPoint
ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (ใช้ได้1ครั้ง)
•  ยาคุ้มจิต(100%) 24 ชั่วโมง ราคา 15,000 เหลือเพียง 10,500 CashPoint
ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 100% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง (ใช้ได้1ครั้ง)
•  เปลี่ยนร่างอาวุธ ทะเลลึก(24 ชม.) ราคา 6,000 เหลือเพียง 3,000 CashPoint
จะได้รับพลังของทะเลและเปลี่ยนรูปร่างอาวุธตามอาชีพ ซึ่งจะได้รับพลังโจมตี+40, พลังป้องกัน+40, พลังโจมตีวิชา+5%, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ+10%, ดูดวิญญาณ +10%
•  เปลี่ยนร่างอาวุธเชียร์ (24 ชม.) ราคา 3,000 เหลือเพียง 1,500 CashPoint
สามารถเปลี่ยนพลังและรูปร่างอาวุธได้ ค่าประสบการณ์ 5%, พลังโจมตี+30, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 3%
•  เปลี่ยนร่างอาวุธ(24 ชม.) ราคา 3,000 เหลือเพียง 1,500 CashPoint
สามารถเปลี่ยนพลังและรูปร่างอาวุธได้ ค่าประสบการณ์ 5, พลังโจมตี+30, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 3%

•  เปลี่ยนร่างอาวุธพิเศษFlower(24 ชม.) ราคา 3,000 เหลือเพียง 1,500 CashPoint
สามารถเปลี่ยนพลังและรูปร่างอาวุธได้ ค่าประสบการณ์ 5%, พลังโจมตี+30, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 3%

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ