[Yulgang] Special Sale

2081

[Yulgang] Special Sale

ระยะเวลา : 24 มกราคม 2019 ถึง 31 มกราคม 2019

ไอเทมจะสามารถซื้อในเวลากิจกรรมที่ระบุไว้โดยทันที ดังต่อนี้

เซิร์ฟเวอร์ : ฮอนบัลและวังเย็นทะเลเหนือ

•  เทพโอสถพันปี ราคา 3,000 เหลือเพียง 2,600 CashPoint
•  ยาเม็ดประกายรุ้ง ราคา 3,200 เหลือเพียง 2,750 CashPoint
•  พลังกำจัดวิญญาณ ราคา 16,000 เหลือเพียง 13,900 CashPoint
•  กล่องปิดผนึก(ตุ้มหูเก้าฟ้ามีตำหนิ) ราคา 20,000 เหลือเพียง 13,900 CashPoint
•  ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (30วัน) ราคา 23,500 เหลือเพียง 19,900 CashPoint
•  ยาเม็ดห้าสีสัน ราคา 2,500 เหลือเพียง 1,900 CashPoint
เสริมสวยลับของชอนอู ราคา 18,900 Point เหลือเพียง 17,000 CashPoint
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากทรงผม 5 แบบ)
ศัลยกรรมลับของชอนอู ราคา 18,900 Point เหลือเพียง 17,000 CashPoint
ตั๋วเปลี่ยนหน้าตาที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากรูปหน้า 5 แบบ)

เซิร์ฟเวอร์ : พลิกฟ้าพลิกปฐพี และ พยัคฆ์คลั่ง

•  เทพโอสถพันปี ราคา 3,000 เหลือเพียง 2,600 CashPoint
•  ยาเม็ดประกายรุ้ง ราคา 3,000 เหลือเพียง 2,600 CashPoint
•  พลังกำจัดวิญญาณ ราคา 12,000 เหลือเพียง 10,200 CashPoint
•  กล่องปิดผนึก(ตุ้มหูเก้าฟ้ามีตำหนิ) ราคา 20,000 เหลือเพียง 13,900 CashPoint
•  ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (30วัน) ราคา 23,500 เหลือเพียง 19,900 CashPoint
•  ยาเม็ดห้าสีสัน ราคา 2,000 เหลือเพียง 1,400 CashPoint
เสริมสวยลับของชอนอู ราคา 18,900 Point เหลือเพียง 17,000 CashPoint
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากทรงผม 5 แบบ)
ศัลยกรรมลับของชอนอู ราคา 18,900 Point เหลือเพียง 17,000 CashPoint
ตั๋วเปลี่ยนหน้าตาที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากรูปหน้า 5 แบบ)

**ตัวอย่างทรงผมจากไอเทม  เสริมสวยลับของชอนอู และ หน้าตาจากไอเทม  ศัลยกรรมลับของชอนอู  คลิ๊กที่นี้

 

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2019
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ