[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ

10390

[Yulgang] จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ

ระยะเวลาจำหน่าย : 25 มิถุนายน 2563 (เมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 02 กรกฎาคม 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงระบบ) 
จำหน่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิร์ฟเวอร์
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ เซ็ทยันต์โชคลาภความดี(20%) ราคา 25,000 Point 
เซ็ทไอเทมที่มียันต์โชคลาภความดี(20%) 3 ชิ้น
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ เซ็ทช่างตีเหล็ก ราคา 56,000 Point 
ไอเทมเซ็ทที่บรรจุยันต์ข้ามลิขิต(อาวุธ), ยันต์ข้ามลิขิต(ยุทธภัณฑ์), ยันต์โชคลาภ(20%)
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ เซ็ทพ่อค้า ราคา 29,800 CashPoint 
บรรจุกล่องปิดผนึก(เป้สัมภาระ)(30วัน), เป้สำรอง(30วัน), ยันต์ดินวิเศษ(30)
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ ไอเทมเซ็ตข้ามลิขิตอาวุธ ราคา 84,800 CashPoint 
ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ] 2 ชิ้น ลูกแก้วฝึกฝน 200 ล้าน 1 ชิ้น
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ ไอเทมเซ็ตข้ามลิขิตชุด ราคา 40,800 CashPoint 
ยันต์ข้ามลิขิต[ยุทธภัณฑ์] 2 ชิ้น ลูกแก้วฝึกฝน 200 ล้าน 1 ชิ้น

[Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ