โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 8 มีนาคม 2561

8779

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –
ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

– อัพเดทกิจกรรม –

  • [Yulgang] กิจกรรมต้อนรับปิดเทอม
  • กิจกรรมชดเชย Yulgang Day
    > ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ทุกเซิร์ฟเวอร์
    > รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมคูณไอเทม, ค่าพิชิต, ค่าประสบการณ์ 3 เท่า

– จำหน่ายชุดคลุมกิจกรรมพิเศษกำหนดเวลา –
ระยะเวลาจำหน่าย : 
8 มีนาคม 2561 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 22 มีนาคม 2561 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ : 
ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :
– ชุดว่ายน้ำ (ช) [Event] ราคา 10,900 CashPoint
>> ชุดคลุมมีคุณสมบัติ : พลังโจมตี +150, พลังป้องกัน +150, พลังชีวิต +1500 และพลังปราณ 500
– ชุดว่ายน้ำ (ญ) [Event] ราคา 10,900 CashPoint
>> ชุดคลุมมีคุณสมบัติ : พลังโจมตี +150, พลังป้องกัน +150, พลังชีวิต +1500 และพลังปราณ 500

หมายเหตุ :
1. ชุดว่ายน้ำ (ช/ญ) [Event] ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ตั้งร้านขายได้
2. ชุดว่ายน้ำ (ช/ญ) [Event] จะถูกลบออกระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 มีนาคม 2561

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ