โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 15 มีนาคม 2561

10963

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –
ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

– อัพเดทใหม่ –

 • สงครามพิทักษ์ภูผาบูรพา
 • เพิ่มอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยงประเภท หมาป่า, โดเบอร์แมน
 • นำเควสแลกเครื่องประดับ(แมยูจิน) เข้าถาวร

– จำหน่ายไอเทมใน cash shop ถาวร –

 •  ไข่สัตว์เลี้ยง(โดเบอร์แมน) ราคา 29,000 CashPoint
  – กินอาหารประเภทเนื้อกวาง
  – สามารถใช้อานเพื่อขี่เป็นพาหนะได้
  – สามารถทำเควสเพื่ออัพเกรดเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
  – สามารถใช้อุปกรณ์สวมใส่ประเภทเดียวกับสัตว์เลี้ยงประเภทเดียวกับหมาป่า
 •  ตั๋วแลกเครื่องประดับ(แมยูจิน)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ