โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 11 มกราคม 2561

3699

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –
ระยะเวลา : 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

– อัพเดทกิจกรรม –

– อัพเดทต่างๆ –

 • นำไอเทมออกจาก Cash Shop ดังนี้
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเล (เล็ก)
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเล (พิเศษ)
  เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก (1 ครั้ง)
  เปลี่ยนร่างอาวุธกลาง (5 ครั้ง)
  เปลี่ยนร่างอาวุธใหญ่ (10 ครั้ง)
  เปลี่ยนร่างอาวุธเชียร์ (เล็ก)
  เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก (1 ครั้ง)
  เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก Flower (1 ครั้ง)
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเล (เล็ก)
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเล (พิเศษ)
  เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก Flower (1 ครั้ง)
  เซ็ตยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก
 • เปลี่ยนชื่อไอเทมประเภทเปลี่ยนร่างอาวุธ ดังนี้
  เปลี่ยนร่างอาวุธเชียร์ (พิเศษ) เปลี่ยนชื่อเป็น เปลี่ยนร่างอาวุธเชียร์ (24 ชม.)
  เปลี่ยนร่างอาวุธพิเศษ (24 ชม.) เปลี่ยนชื่อเป็น เปลี่ยนร่างอาวุธ (24 ชม.)
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (เล็ก) เปลี่ยนชื่อเป็น เปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (2 ชม.)
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (พิเศษ) เปลี่ยนชื่อเป็น เปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (24 ชม.)
  เปลี่ยนร่างอาวุธผัก (G) เปลี่ยนชื่อเป็น เปลี่ยนร่างอาวุธผัก (6 ชม.)
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (6 ชม.)
 • ปรับราคาไอเทม ดังนี้
  เปลี่ยนร่างอาวุธ (24 ชม.) เป็นราคา 3,000 CashPoint
  เปลี่ยนร่างอาวุธพิเศษ Flower (24 ชม.) เป็นราคา 3,000 CashPoint
  เปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (2 ชม.) เป็นราคา 1,000 CashPoint
  เปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (24 ชม.) เป็นราคา 6,000 CashPoint
  เปลี่ยนร่างอาวุธเชียร์ (24 ชม.) เป็นราคา 3,000 CashPoint
  เปลี่ยนร่างอาวุธผัก (6 ชม.) เป็นราคา 5,450 CashPoint
  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (6 ชม.) เป็นราคา 10,900 CashPoint
  เซ็ตยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก เป็นราคา 23,000 CashPoint

– สิ้นสุดกิจกรรม –

 • สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมและลบไอเทมเควสของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้
  – กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่
  – กิจกรรมตามหาอักษรคริสมาสต์
  – กิจกรรมแค่ถุงเท้าเท่านั้น (1)
  – กิจกรรมแค่ถุงเท้าเท่านั้น (2)
  – กิจกรรมแค่ถุงเท้าเท่านั้น (3)

– แก้ไขปัญหาต่างๆ –

 • แก้ไขขนาด Font ให้เล็กลงและเหมาะสมกับหน้าต่างสนทนา
 • แก้ไขเวลาสงครามจ้าวยุทธ์ ดังนี้
  – แยกตามคลาสรวมทุกอาชีพ
  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ : เวลา 21.50 น.
  – เวลาในวันเสาร์
  คลาส 3 : เวลา 12.50 น.
  คลาส 4 : เวลา 13.50 น.
  คลาส 5 : เวลา 14.50 น.
  – เวลาในวันอาทิตย์
  เซียนขั้น 1 : เวลา 11.50 น.
  เซียนขั้น 2 : เวลา 12.50 น.
  เซียนขั้น 3 : เวลา 13.50 น.
  เซียนขั้น 4 : เวลา 14.50 น.
  หมายเหตุ : ที่เริ่มก่อน 10 นาที เพราะว่าจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนการเข้าสงครามจ้าวยุทธแสดงขึ้นมา

 


ติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุก แชทสนั่นกับเพื่อนคอเกม ได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิก!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ