[Yulgang] ประกาศงดปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562

1923

– งดปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –

ทางทีมงานขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 จะไม่มีการดำเนินการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ค่ะ

ทีมงานโยวกัง ขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเกมโยวกังค่ะ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ