[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 24 มกราคม 2562

2189

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –

ระยะเวลา : 24 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น.

– Special Sale –
ระยะเวลา : 24 มกราคม 2562 (เมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 31 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
รายละเอียดไอเทม Special Sale คลิก

– Update Item Shop –
 แพคเก็จ เซ็ตวิญญาณแห่งมังกร 7วัน(A)
บรรจุไอเทม วิญญาณแห่งมังกร 7วัน,กล่องเทพจุติที่ถูกผนึก(7วัน) และ ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา) แลกเปลี่ยนได้

แพคเก็จ เซ็ตวิญญาณแห่งมังกร 7วัน(B)
บรรจุไอเทม วิญญาณแห่งมังกร 7วัน,กล่องเทพจุติที่ถูกผนึก(7วัน) และ ยาโสมเซียน(อัตรา) แลกเปลี่ยนได้

ราคาจำหน่าย:
เซิร์ฟเวอร์ : พลิกฟ้าพลิกปฐพี และ พยัคฆ์คลั่ง
แพคเก็จ เซ็ตวิญญาณแห่งมังกร 7วัน(A) : 4,500 cash point
แพคเก็จ เซ็ตวิญญาณแห่งมังกร 7วัน(B) : 4,500 cash point
เซิร์ฟเวอร์ : ฮอนบัล และวังเย็นทะเลเหนือ
แพคเก็จ เซ็ตวิญญาณแห่งมังกร 7วัน(A) : 6,140 cash point
แพคเก็จ เซ็ตวิญญาณแห่งมังกร 7วัน(B) : 5,900 cash point

– ขยายระยะเวลากิจกรรม –
ขยายระยะเวลากิจกรรม New Year 2019 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์) 
**หากสิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 62 ไอเทมกิจกรรม บัพรักนานๆ จะถูกลบออกทั้งหมด
ดังนั้น ผู้เล่นควรจะใช้ไอเทมกิจกรรมดังกล่าวก่อนถึงวันกำหนดลบ

– หมดระยะเวลากิจกรรม –
สิ้นสุดการสุ่มชุดคลุมที่ NPC เจ๊เจียว จากเควสแลกเปลี่ยนชุดคลุมเดือนธันวาคม
Christmas flamingo(ช)(S)
Christmas flamingo(ญ)(S)
ชุดโค้ทwinter(ช)
ชุดโค้ทwinter(ญ)
ชุดตุ๊กตาหิมะ(ช)
ชุดตุ๊กตาหิมะ(ญ)
ชุดซานต้าปี2012(ช)(S)
ชุดซานต้าปี2012(ญ)(S)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ