[Yulgang] จำหน่ายไอเทมช่วงเวลาพิเศษ

4355

[Yulgang] จำหน่ายไอเทมช่วงเวลาพิเศษ

ระยะเวลาจำหน่าย : 18 เมษายน 2562  –  02 พฤษภาคม 2562
จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิฟเวอร์
รายละเอียด :

แพ็คเกจหน้าร้อน1 44,900 CashPoint
>> จะได้รับยาคุ้มจิต 150% 1 วัน , ลายมังกรทอง 1 วัน(Event)
แพ็คเกจหน้าร้อน2 36,000 CashPoint
>> จะได้รับยาทิพย์โอสถ(12ครั้ง) / แมวกวัก(Event)
แพ็คเกจหน้าร้อน3 30,000 CashPoint
>> จะได้รับยาคุ้มจิต 100% 1 วัน , เปลี่ยนร่างทะเล(B)2ชั่วโมง(Event)
Item set ยาทิพย์โอสถ 36,000 CashPoint
>> ยาทิพย์โอสถ(12ครั้ง)/ ยาทิพย์โอสถ(Event)(3ครั้ง)
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 25% x4) 2,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หินกลายทอง (พลังโจมตีเวทย์ 25%) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +15 x4) 2,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หินกลายทอง (พลังโจมตี 15) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +8 x4) 2,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หยกเย็น (พลังป้องกัน 8) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 31% x4) 20,000 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หินกลายทองระดับสูง (พลังโจมตีเวทย์ 31%) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +20 x4) 5,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หินกลายทองระดับสูงส (พลังโจมตี 20) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +10 x4) 8,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หยกเย็นระดับสูง (พลังป้องกัน 10) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 35% x4) 29,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หินกลายทองระดับสูงสุด (พลังโจมตีเวทย์ 35%) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกันวิชา 100 x4) 24,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หยกเย็นระดับสูงสุด (พลังป้องกันวิชา 100) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน 15 x4) 24,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หยกเย็นระดับสูงสุด (ป้องกัน 15) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (หลบหลีก 15 x4) 19,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หยกเย็นระดับสูงสุด (หลบหลีก 15) 4 ชิ้น
หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังชีวิต 50 x4) 19,900 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
>> จะได้รับ หยกเย็นระดับสูงสุด (พลังชีวิต 50) 4 ชิ้น

หมายเหตุ : ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ โล้นเหล็กไหล (เควส หินหลอมสำหรับผู้ฝึกหัด)

– พิเศษ!! จำหน่ายไอเทมกิ่งท้อ(Gold) –
ระยะเวลาจำหน่าย : 18 เมษายน 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) –  16 พฤษภาคม 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิฟเวอร์
รายละเอียด : จำหน่ายกิ่งท้อ

กิ่งท้อ(Gold)(เล็ก)(3) 25,000 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้
กิ่งท้อ(Gold)(ใหญ่)(7) 39,000 CashPoint / แลกเปลี่ยนได้

 

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2019
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ