[Yulgang] อัพเดท Gift Bonus ประจำเดือนกันยายน 2561

6430

– อัพเดท Gift Bonus เดือนกันยายน 2561 –

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 กันยายน 2561 เวลา 00.01 น. – 30 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับของรางวัล: 1 กันยายน 2561 เวลา 00.01 น. – 30 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับซึ่งจะได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง
2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดีไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน ดังนั้นจะสามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 10,000 CashPoint ก่อน ไอคอนร้าน Gift Bonus สำหรับรับรางวัลจึงจะแสดงขึ้นมา


ร้าน Gift Bonus

– ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น มีดังนี้

ระดับขั้น
จำนวนเงิน
ใช้จ่ายสะสม
ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 10,000 CashPoint รับ
ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม) 2 ชิ้น
ได้รับพลังโจมตี +50, พลังป้องกัน +100, HP +500, MP+500, พลังโจมตีวิชา +10%, EXP +40%(ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ดรอป/ขาย/ร้านค้าส่วนตัวได้)
ขั้นที่ 2 30,000 CashPoint รับ
ยาทิพย์โอสถ (1 วัน) 2 ชิ้น
เพิ่มพลังโจมตี 15%, เพิ่มพลังป้องกัน 15%, เพิ่มพลังชีวิต 1000,
เพิ่มการได้รับ Exp 40%, เพิ่มการโจมตีวิชา 10%, ลดความเสียหายวิชา 10% (ต่อเนื่อง 1 วัน) (ไม่สามารถซื้อขาย/ทิ้ง/แลกเปลี่ยน/ร้านค้าส่วนตัว)
ขั้นที่ 3 60,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์ 2 ชิ้น
เพิ่มพลังโจมตี11%, พลังป้องกัน13%, พลังโจมตีวิชา13%, พลังป้องกันวิชา11%, HP500 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (แลกเปลี่ยนได้)

ขั้นที่ 4 100,000 CashPoint รับ
ยาทิพย์โอสถ (6ครั้ง) 2 ชิ้น (ไม่สามารถซื้อขายได้)
ขั้นที่ 5 200,000 CashPoint รับ
สมุนไพรแดง YG(พิเศษ)(Event) 2 ชิ้น
เพิ่มการเสริมพลัง+4 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่ สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น (ไม่สามารถซื้อขาย/ทิ้ง/แลกเปลี่ยน/ร้านค้าส่วนตัว)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน) 2 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP 500 ลดความเสียหายวิชา 11% (ต่อเนื่อง 1 วัน)
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint รับ
ยาเทพไร้มลทิน(10 วัน) 1ชิ้น (ไม่สามารถซื้อขายได้)
โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, [PC Bang] ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ทั้งหมด [ระยะเวลา : 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ใช้]
ขั้นที่ 8 1,000,000 CashPoint รับ
ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold)(Event) 1 ชิ้น 
ยันต์โชคลาภแบบพิเศษ ใช้ได้กับยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ][ชุด]เท่านั้น เมื่อเสริมพลังล้มเหลว ช่วยปกป้องการลดระดับของการเสริมพลัง อัตราสำเร็จในการเสริมพลัง +20% ยังคงอยู่ สามารถใช้ได้กับไอเทมระดับต่ำกว่า 129 เท่านั้น (ไอเทมกิจกรรม ไม่สามารถซื้อขายได้)
ขั้นที่ 9 1,500,000 CashPoint รับ
ยาเทพไร้มลทิน(10 วัน) 2 ชิ้น (ไม่สามารถซื้อขายได้)
มีพลังของ โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,[PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ทั้งหมด[ระยะเวลา : 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ใช้]
ขั้นที่ 10 2,000,000 CashPoint
รับ
​•ไข่สัตว์เลี้ยง(หมาป่าทอง) 1ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
​•ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold)(Event) 1 ชิ้น (ไม่สามารถซื้อขายได้)
บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10 1 ชิ้น (ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่รับไอเทมขั้นที่ 10) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)หมายเหตุ : เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” ให้คุยกับ “ชอนอู” เพื่อรับ บัพความหวังของแม่นางจิน (คูณไม่ยั้ง 20% เมื่อตัวละครตายไม่เสีย EXP) นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
โดยรับเควสชื่อว่า “รับของขวัญขั้นที่10” NPC ชอนอู
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
2. ไอเทมแบบ(กิจกรรม) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
4. ตัวอย่าง : หากทำการใช้จ่าย CashPoint สะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้นที่ 1-6 ได้อย่างละ 1 ครั้ง/ไอดี
5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ


ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ