[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 25 เมษายน 2562

2138

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ –

ระยะเวลา : 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น.

1. กิจกรรม Party Buff แชร์ครบ รับรางวัลยกเซิร์ฟเวอร์ (แชร์ครบรับบัพยันสิ้นเดือน)
ระยะเวลากิจกรรม : 25 เมษายน 2562  – 09 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม : ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเข้าร่วมปาร์ตี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาปาร์ตี้บัพ 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลาปาร์ตี้บัพ 00.00 – 23.59 น.

2. กิจกรรม Yulgang Day
ระยะเวลากิจกรรม : 28 เมษายน 2562 เวลา 18.00 – 23.00 น.
กิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม : ค่าประสบการณ์, ค่าพิชิตศัตรู และ อัตราการดรอป 3 เท่า

3. ปรับปรุงรูปไอคอนหินธาตุคุณสมบัติแสดงสัญลักษณ์


4. สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– เพิ่มอัตราสำเร็จและประสิทธิภาพของไอเทม

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 24 เมษายน2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ