โยวกังปิดเซิร์ฟเวอร์ : 25 – 27 ตุลาคม 2560

ปิดเซิร์ฟเวอร์ พร้อมอัพเดทใหม่!

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 29 พฤศจิกายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 - 17.00 น.

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 10 เมษายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 23 สิงหาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น.

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

[Yulgang] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 31 มกราคม 2562

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 07.00 - 15.00 น.

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 11 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 21 มิถุนายน 2561

ประกาศจากทีมงานจ้า...

โยวกังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ : 7 ธันวาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์จ้า
livechatdragonnest