มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ

มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท จิ้งจอกเร้น 78 ไม่โจมตีก่อน จิ้งจอกเร้น (ดุร้าย) 78 โจมตีก่อน หมาป่าหิมะ 81 ไม่โจมตีก่อน หมาป่าหิมะ (ดุร้าย) 81 โจมตีก่อน จ้าวหมาป่าหิมะ 84 โจมตีก่อน จ้าวหมาป่าหิมะ (ดุร้าย) 84 โจมตีก่อน พ่อมด 86 ไม่โจมตีก่อน พ่อมด (รองหัวหน้า) 86 โจมตีก่อน แมวถูกคำสาป 88 โจมตีก่อน แมวถูกสาป (ดุร้าย) 88 โจมตีก่อน หมีขาว 92 โจมตีก่อน หมีขาว (ดุร้าย) 92 โจมตีก่อน จิ้งจอกเงินหิมะขาว 94 โจมตีก่อน จิ้งจอกเงินหิมะขาว (ดุร้าย) 94 โจมตีก่อน ผีดิบเหินฟ้า 98 โจมตีก่อน ผีดิบเหินฟ้า (รองหัวหน้า) 98 โจมตีก่อน มนุษย์หิมะเล็ก 103 ไม่โจมตีก่อน มนุษย์หิมะเล็ก (ดุร้าย) 103 โจมตีก่อน มนุษย์หิมะ 105 โจมตีก่อน มนุษย์หิมะ (ดุร้าย) 105 โจมตีก่อน ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ 100 ไม่โจมตีก่อน ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ (รองหัวหน้า) 100 โจมตีก่อน ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม 100 ไม่โจมตีก่อน ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม (รองหัวหน้า) 100 ไม่โจมตีก่อน หยิ่นซื่อทหารวังเย็น 110 โจมตีก่อน หยิ่นซื่อทหารวังเย็น (รองหัวหน้า) 110 โจมตีก่อน หมิ่นซื่อทหารวังเย็น 111 โจมตีก่อน หมิ่นซื่อทหารวังเย็น (รองหัวหน้า) 111 โจมตีก่อน วิญญาณน้ำแข็ง 113 โจมตีก่อน วิญญาณน้ำแข็ง (ดุร้าย) 113 โจมตีก่อน นางรำแก้วผลึก 117 โจมตีก่อน นางรำแก้วผลึก (รองหัวหน้า) 117 โจมตีก่อน ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ 120 ไม่โจมตีก่อน ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ (หัวหน้า) 120 ไม่โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้

มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท ทหารพายคู่ 68 โจมตีก่อน ทหารพายคู่ (รองหัวหน้า) 68 โจมตีก่อน ทหารแขนเหล็ก 69 ไม่โจมตีก่อน ทหารหน้าเขียว 70 โจมตีก่อน ทหารหน้าเขียว (รองหัวหน้า) 70 โจมตีก่อน ทหารลูกตุ้มเหล็ก 71 ไม่โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา

มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท นักฆ่าสางเขียว 90 โจมตีก่อน ช่างหินหุบเขาจันทรา 92 โจมตีก่อน หมัดหินหุบเขาจันทรา 94 โจมตีก่อน หมัดหินหุบเขาจันทรา (รองหัวหน้า) 94 โจมตีก่อน โจรกระบี่ร้อยศพ 96 โจมตีก่อน โจรหมัดร้อยศพ 97 โจมตีก่อน โจรหมัดร้อยศพ (รองหัวหน้า) 97 โจมตีก่อน แมงมุมไฟกรด 98 โจมตีก่อน แมงมุมไฟกรด (ดุร้าย) 98 โจมตีก่อน ต้นไม้ปีศาจ 100 โจมตีก่อน นักรบสางเขียว 105 โจมตีก่อน เทพมืดเลือดอสูร ไม่ระบุ โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล

มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท เหมียวโหด 3 ไม่โจมตีก่อน กบยักษ์ 5 ไม่โจมตีก่อน จิ้งจอก 8 ไม่โจมตีก่อน วัวคลั่ง 10 ไม่โจมตีก่อน หมูป่า 12 ไม่โจมตีก่อน หมาป่าขนเทา 12 โจมตีก่อน โจรภูเขาทาส 14 โจมตีก่อน หมีโฉด 15 โจมตีก่อน แนวหน้าโจรภูเขา 16 โจมตีก่อน จิ้งจอกสามหาง 18 โจมตีก่อน หมาป่าโลหิต 20 โจมตีก่อน หมีขนลาย 20 โจมตีก่อน หมาป่าเชื่อง 24 โจมตีก่อน โจรภูเขาคุ้มกัน 28 โจมตีก่อน โจรป่าหัวโต 30 โจมตีก่อน โจรลาดตระเวน 30 โจมตีก่อน โจรขวานยักษ์ 32 ไม่โจมตีก่อน โจรรับจ้าง 33 โจมตีก่อน โจรสืบข่าว 35 โจมตีก่อน ผีภูเขา 60 โจมตีก่อน หัวหน้าโจรภูเขา 60 โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : หุบเขาร้อยลี้

มอนสเตอร์ : หุบเขาร้อยลี้ รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท เหมียวป่าโฉด 125 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจสุนัข 125 โจมตีก่อน กระรอกหางน้ำตาล 126 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจกระรอก 126 โจมตีก่อน นากป่าเขียวคลั่ง 128 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจเสือภูเขา 128 โจมตีก่อน กวางดำโลหิต 129 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจกวาง 129 โจมตีก่อน จระเข้แม่น้ำคลั่ง 130 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจจระเข้ 130 โจมตีก่อน หมาป่าดำปีศาจ 131 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจหมาป่า 131 โจมตีก่อน หมาป่าตาโลหิต 132 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจจิ้งจอก 132 โจมตีก่อน หมีดำภูเขา 133 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจหมีกระหายเลือด 133 โจมตีก่อน เสือหมอกโลหิต 134 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจเสือหิมะ 134 โจมตีก่อน แมงมุมเพลิงลาวา 136 โจมตีก่อน วิญญาณปีศาจแมงมุมพิษ 136 โจมตีก่อน ศิษย์ลาวาคลั่งหัวขโมย 138 โจมตีก่อน ศิษย์ลาวาจอมโจร 139 โจมตีก่อน หัวหน้าหน่วยศิษย์ลาวา 140 โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : พรรคสามมาร

มอนสเตอร์ : พรรคสามมาร รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท เสือเหลืองภูผา 34 โจมตีก่อน เสือลายขนขาว 34 ไม่โจมตีก่อน หมีโลหิต 35 โจมตีก่อน โจรทวนยาว 36 โจมตีก่อน โจรดาบใหญ่ 36 ไม่โจมตีก่อน จอมฝ่ามือเหล็ก 37 โจมตีก่อน จอมหมัดหมาป่า 38 โจมตีก่อน นักสู้ดาบไว 40 ไม่โจมตีก่อน พรานหญิงนักล่า 41 โจมตีก่อน โจรป่าตัวเขียว 43 โจมตีก่อน โจรป่าหนีคุก 43 ไม่โจมตีก่อน โจรตุ้มดาวตก 45 ไม่โจมตีก่อน โจรหน้าดำ 45 โจมตีก่อน โจรกระบองยาว 47 ไม่โจมตีก่อน โจรอำพัน 47 โจมตีก่อน หัวหน้าโจรน้อย 49 โจมตีก่อน สาวใช้เทพไผ่ 52 ไม่โจมตีก่อน นักสู้ทวนไผ่ 52 โจมตีก่อน โจรร้ายตาเดียว 54 โจมตีก่อน มือกระบี่ไผ่ 55 โจมตีก่อน หัวหน้าค่ายโจร 75 โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี

มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท ดาบคลั่งหน้าขาว 73 โจมตีก่อน กระบี่เทพหน้าขาว 75 โจมตีก่อน จอมง้าวหน้าขาว 77 โจมตีก่อน จอมง้าวหน้าขาว (รองหัวหน้า) 77 โจมตีก่อน ดาบอสูรจิตปฐพี 79 โจมตีก่อน ดาบอสูรจิตปฐพี (รองหัวหน้า) 79 โจมตีก่อน หมัดเทพจิตปฐพี 81 โจมตีก่อน มารจิตปฐพี 83 โจมตีก่อน นางรำจิตปฐพี 85 โจมตีก่อน สนมจิตปฐพี 87 โจมตีก่อน ธิดาจิตปฐพี 89 โจมตีก่อน ธิดาจิตปฐพี (รองหัวหน้า) 89 โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

มอนสเตอร์ : ป่าแดนใต้

มอนสเตอร์ : ป่าแดนใต้ รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ประเภท วานรภูตสวรรค์ 103 โจมตีก่อน ลิงตาดำ 103 โจมตีก่อน ผีหมอกแดนใต้ 105 โจมตีก่อน ผีหมอกแดนใต้ 105 โจมตีก่อน ผีล่าวิญญาณ 106 โจมตีก่อน ผีล่าวิญญาณ 106 โจมตีก่อน ผีไร้วิญญาณ 107 โจมตีก่อน ผีไร้วิญญาณ 107 โจมตีก่อน กบเขียวแดง 109 โจมตีก่อน กบเขียวแดง 109 โจมตีก่อน ผีเสื้อหมื่นพิษ 110 โจมตีก่อน แมลงแดงจอมชั่ว 110 โจมตีก่อน มือลอบสังหารแดนใต้ 111 โจมตีก่อน สาวชาวป่า ผู้อ่อนประสบการณ์ 111 โจมตีก่อน นักล่าโฉดแดนใต้ 113 โจมตีก่อน หนุ่มชาวป่า ผู้อ่อนประสบการณ์ 113 โจมตีก่อน ปีศาจดอกไม้แดง 114 โจมตีก่อน ดอกไม้กินคนมีหนาม 114 โจมตีก่อน งูเขี้ยวอสุระ 115 โจมตีก่อน งูเขียวที่น่าหวาดเกรง 115 โจมตีก่อน หมาป่าเลือดอสูร 117 โจมตีก่อน หมาป่าที่หนาวและหิวโหย 117 โจมตีก่อน วานรขาว 120 โจมตีก่อน คิงคองเผือกจอมโวยวาย 120 โจมตีก่อน ผู้เฒ่าอำมหิต 122 โจมตีก่อน โจรป่าผู้ร้ายกาจ 122 โจมตีก่อน วัวเขียวคลั่ง 123 โจมตีก่อน เจ้าทุยกระดิ่งทองผู้โดดเดี่ยว 123 โจมตีก่อน ปีศาจพิภพคลั่ง 125 โจมตีก่อน ปีศาจหินจอมพลัง 125 โจมตีก่อน แม่นางกิ่งท้อ 140 ไม่โจมตีก่อน ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพต่างๆ แมพ พรรคฮอนบัล บอส : ผีภูเขา พิกัด : -2147 , -1711   บอส : หัวหน้าโจรภูเขา พิกัด : 2272 , -2303   แมพ พรรคสามมาร   บอส : หัวหน้าค่ายโจร พิกัด : 7214 , -2218   แมพ พรรคต้นหลิว   บอส : หัวหน้าโจรไฟ พิกัด : -4886 , -913   #เวลาเกิดบอสทั้ง 4 ตัว ข้างต้น  จะเกิดหลังจาก MA (ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) และจะเกิดอีกครั้งในเวลาเดิมของวันถัดไป EX.เซิร์ฟเปิดวันพฤหัส...

ข้อมูลมอนสเตอร์

ข้อมูลมอนสเตอร์ในแต่ละแมพ ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **
livechatdragonnest