Cash Item : เพิ่มความสะดวกสบาย

10696
รูป ชื่อไอเทม ราคา
(Cash Point)
คุณสมบัติ
ราชสีห์คำราม (10) 2500 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ยันต์ดินวิเศษ (10) 3000 ยันต์ดินวิเศษ(10) + ราชสีห์คำราม(10) คลิกขวาเพื่อใช้ไอเทม
ยันต์ดินวิเศษ(30) 6000 ยันต์วิเศษที่สามารถไปกลับจุดที่ต้องการ (พิมพ์[/save] ก็จะบันทึกตำแหน่งได้) ใช้งานได้ 30 ครั้ง
ราชสีห์คำราม (1) 300  –
ยันต์ดินวิเศษ (1) 350  –
ราชสีห์คำรามก้อง (50) 12800 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ราชสีห์คำรามก้อง (30) 9600 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ราชสีห์คำรามก้อง (10) 4000 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ราชสีห์คำรามก้อง (1) 500 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ยันต์เคลื่อนย้ายทีม (10) 2500 สามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างตัวละครที่เลือกไว้ได้ โดยต้องเป็นตัวละครที่อยู่ทีมเดียวกัน (ใช้ได้ 10 ครั้ง)
ยันต์เคลื่อนย้ายสำนัก 2500 สามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างตัวละครที่เลือกไว้ได้ โดยต้องเป็นตัวละครที่อยู่สำนักเดียวกัน ใช้ได้ 10 ครั้ง (ช่องสนทนา พิมพ์ /move ชื่อสมาชิกสำนัก)
เป้สำรอง (30 วัน) 10900 ไอเทมช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ของเป้สัมภาระที่ตนเองครอบครองอยู่ 30 วัน สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังไม่หมดเวลาการใช้ หรือทั้งที่หมดเวลาการใช้เป้สัมภาระแล้ว
เป้สำรอง (60 วัน) 18500 ไอเทมช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ของเป้สัมภาระที่ตนเองครอบครองอยู่ 60 วัน สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังไม่หมดเวลาการใช้ หรือทั้งที่หมดเวลาการใช้เป้สัมภาระแล้ว
เป้สำรอง (90 วัน) 24900 ไอเทมช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ของเป้สัมภาระที่ตนเองครอบครองอยู่ 90 วัน สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังไม่หมดเวลาการใช้ หรือทั้งที่หมดเวลาการใช้เป้สัมภาระแล้ว
กล่องปิดผนึก(เป้สัมภาระ) 18900 กล่องที่มีเป้สัมภาระที่สามารถใช้ได้ 30 วัน อยู่ข้างใน คลิกขวาเพื่อใช้, เวลาเริ่มนับหลังจากกดใช้งาน
ยันต์ดินวิเศษ+ราชสีห์คำราม 5000 ยันต์ดินวิเศษ(10) + ราชสีห์คำราม(10) คลิกขวาเพื่อใช้ไอเทม
ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (30 วัน) 23500 กล่องที่มียันต์ดินวิเศษ ที่สามารถใช้ได้ 30 วันอยู่ภายใน คลิกขวาเพื่อใช้, นับเวลาหลังจากใช้งาน
ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (10 วัน) 11200 กล่องที่มียันต์ดินวิเศษ ที่สามารถใช้ได้ 10 วันอยู่ภายใน คลิกขวาเพื่อใช้, นับเวลาหลังจากใช้
ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (1 วัน) 1600 กล่องที่มียันต์ดินวิเศษ ที่สามารถใช้ได้ 1 วันอยู่ภายใน คลิกขวาเพื่อใช้, นับเวลาหลังจากใช้งาน
กล่องปิดผนึก (เป้สัมภาระตกแต่ง) 59900  –