การแก้ไขอีเมลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change email Yulgang ID (Type Game ID)

603

     การแก้ไขอีเมลของไอดีแบบเดิม (Game ID) ตามขั้นตอนด้านล่าง (กรณีใช้ PlayID คลิกที่นี่)

1. เข้าที่ http://yulgang.playpark.com/th/  จากนั้นคลิกที่ “Member Login” ทางด้านซ้าย

กรณีไอดีแบบเก่า ที่สมัครผ่าน @Passport ให้คลิกที่ “@ID / @Passport”

2. กรอก ID, รหัสผ่าน จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

3. คลิกที่ “แก้ไข” ตรงช่อง E-mail
*หมายเหตุ :     การแก้ไขอีเมล จะส่งผลให้ ID อื่นๆ ที่สมัครโดยใช้อีเมลเดียวกันถูกเปลี่ยนแปลงอีเมลตามด้วย

4. กรอก E-Mail ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน, กรอกตัวเลขที่เห็น จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป”

5. ระบบจะส่ง Links ยืนยันการเปลี่ยนอีเมลไปให้ที่อีเมลใหม่ของเรา

6. ในหน้าอีเมล ให้คลิกที่ “ยืนยันการเปลี่ยน อีเมล”

7. ระบบจะแจ้งข้อความ คุณได้เปลี่ยน อีเมล สำเร็จแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

update 28/06/2559