การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

7909
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

การแก้ไขรหัสผ่านของไอดีแบบเดิม (Game ID) ตามขั้นตอนด้านล่าง (กรณีใช้ PlayID คลิกที่นี่)

1. เข้าที่  http://yulgang.playpark.com/th/ คลิกที่ “Member Login” ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

กรณีไอดีแบบเก่า ที่สมัครผ่าน @Passport ให้คลิกที่ “@ID / @Passport”
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

2. กรอก ID, รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

3. คลิกที่ “แก้ไข” ตรงช่อง Password
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

4. กรอก รหัสผ่านเดิม, กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน, กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้น คลิกที่ “ยืนยัน”
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

5. ระบบจะแจ้งข้อความ ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ให้คลิก OK เป็นอันเสร็จสิ้น
การแก้ไขรหัสผ่านเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to change password Yulgang ID (Type Game ID)

update 28/06/2559