การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

7063

การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวไอดีแบบเดิม (Game ID)  สามารถ เพิ่ม ชื่อ – นามสกุล ในระบบสมาชิกได้ 1 ครั้ง เบอร์โทรศัพท์ สามารถแก้ไขได้ตลอด

วิธีการเพิ่มชื่อ – นามสกุล

1. เข้าที่ http://yulgang.playpark.com/th/  คลิกที่ “Member Login” ทางด้านซ้ายล่าง
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

กรณีไอดีแบบเก่า ที่สมัครผ่าน @Passport ให้คลิกที่ “@ID / @Passport”
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

2. กรอก ID เกม, รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

3. ตรงช่อง ชื่อ – นามสกุล ให้คลิกที่ “เพิ่ม”
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

4. จะมีหน้าต่างให้ใส่ ชื่อ นามสกุล ของเรา จากนั้นคลิก “ยืนยัน”
*กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

5. ระบบจะแจ้งข้อความ ระบบทำการเพิ่ม ชื่อ-นามสกุล ให้เรียบร้อยแล้ว คลิก OK
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

วิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์

6. คลิกที่ “แก้ไข” ตรงช่อง เบอร์มือถือ จะมีหน้าต่างให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ให้กรอกหมายเลขที่ถูกต้องตามจริง จากนั้นคลิก “ยืนยัน”
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

7. ระบบจะแจ้งข้อความ ระบบทำการแก้ไขเบอร์มือถือให้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ OK เป็นอันเสร็จสิ้น
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

8. ตัวอย่างหน้าระบบสมาชิก หลังจากเพิ่ม ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ แล้ว
การแก้ไขข้อมูลเกมโยวกังสำหรับไอดีเก่า / How to edit profile Yulgang ID (Type Game ID)

update 28/06/2559