ระบบถ่ายทอดพลังยุทธ

1768

ยันต์ ถ่ายทอดพลังยุทธ :  รายละเอียดไอเทม

ชื่อไอเทม ยันต์ถ่ายทอดพลังยุทธ

ราคา : 69,800 Cash Point

คุณสมบัติ สำหรับโอนถ่ายพลังยุทธ

 

เงื่อนไขการใช้งานไอเทม :

1. จำกัดการใช้งานไอเทมยันต์ถ่ายทอดพลังยุทธ 1วัน/1ครั้ง หากมีการใช้งานไอเทมยันต์ถ่ายทอดพลังยุทธ
ต้องรอ 1
 วันถึงจะสามารถใช้งานไอเทมยันต์ถ่ายทอดพลังยุทธได้อีกครั้ง
2. ในการถ่ายทอดพลังยุทธ จะไม่จำกัดฝ่ายและอาชีพ ของตัวละครทั้ง ฝ่าย
3.ตัวละครดังต่อไปนี้ไม่สามารถถ่ายทอดพลังยุทธได้ จะต้องยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดก่อน
• ตัวละครที่อยู่ในสำนัก 
• เป็นศิษย์อาจารย์ 
• อยู่ในปาร์ตี้ หรือมี สหาย
4.จะต้องถอดยุทธภัณฑ์ อาวุธและอุปกรณ์สวมใส่บนร่างกายของตัวละครออกทั้งหมด

ข้อควรระวัง :
ก่อนทำการถ่ายทอดพลังยุทธผู้เล่นทั้ง ฝ่ายกรุณาศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจและตระหนักถึงผล
ที่ตามมาให้ชัดเจนก่อน ทางทีมงานจะไม่รับพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนระดับเลเวลคืนหรือย้อนกลับข้อมูลเดิม 
ในกรณีที่ผู้เล่นใช้งานไอเทมดังกล่าวไปแล้วค่ะ

 

อย่าลืมตรวจสอบ สถานะ ของตัวละครก่อนทำการถ่ายทอดพลังยุทธนะจ๊ะ สามารถตรวจสอบได้ทั้ง สถานะ ACTION และ วิทยายุทธ์

สถานะ : หน้าต่างแสดงสถานะตัวละคร

ACTION : หน้าต่างแสดง EMOTION ต่างๆ

วิทยายุทธ์ : หน้าต่างแสดงวิทยายุทธ และค่าปราณ

วิธีการใช้งานไอเทม :

1. เมื่อทำการตกลงกับผู้เล่นอีกฝ่ายในการถ่ายทอดพลังยุทธแล้ว ให้ผู้เล่นทั้ง ฝ่าย ถอดยุทธภัณฑ์ที่
สวมใส่อยู่ออกทั้งหมดโดยฝ่ายถ่ายทอดพลังยุทธคือฝ่ายที่กดใช้ยันต์ไอเทม ฝ่ายรับพลังยุทธคือฝ่าย
ที่ไม่ได้กดใช้

2. ให้ผู้เล่นทำการสำรวจสถานะตัวละครของตน ดังนี้ ค่ะ
• ต้องไม่เป็นศิษย์ – อาจารย์ ใด ๆ ทั้งสิ้น
ต้องไม่สังกัดสำนักใด ๆ ทั้งสิ้น
ต้องไม่ทำการปาร์ตี้กับผู้อื่นอยู่ 

3. เมื่อตระเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วให้ ผู้ถ่ายทอดพลังยุทธ คลิกชื่อตัวละครที่ต้องการ มอบพลังยุทธให้
หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ไอเทม เพื่อเริ่มต้นการถ่ายทอดวิทยายุทธโดยกด ตกลง เพื่อเริ่มดำเนินการถ่าย
ทอดพลังยุทธและให้ผู้เล่น ฝ่ายรับพลังยุทธ ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวละครอีกฝ่ายหาก
ตรวจสอบแล้วให้กด ตกลงเพื่อยอมรับพลังยุทธโดยต้องกด ทั้ง ฝ่าย เพื่อยินยอมการถ่ายทอดพลังยุทธ

ข้อมูลควรทราบ :

1. ทักษะอาชีพจะติดตามไปด้วย
2. ประวัติการทำภารกิจและไอเทมภารกิจที่ค้างอยู่จะตามไปด้วย
3. เพศของตัวละครจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ไอเทมที่อยู่ในช่องเก็บของตัวละครจะไม่มีการเคลื่อนย้ายตาม
5. สถานะคู่รักไม่เปลี่ยนแปลง สกิลคู่รักจะไม่ตามไปด้วย
6. อีโมชั่นจะตามไปด้วย
7. ดันเจี้ยนพ้อยจะไม่ตามไปด้วย
8. ค่าความดี ค่าพิชิตศัตรู แต้มวิทยายุทธ จะตามไปด้วย