[YG] ระบบคู่รัก

572

ระบบคู่รัก :
  สำหรับผู้เล่นที่มีความผูกพันธ์สนิทสนมกันแบบพิเศษภายในเกม สามารถทำการตกลงเป็นคู่รักกันได้เพื่อเป็นพื้นฐาน
สำหรับการแต่งงานภายในเกมในอนาคต    สำหรับขั้นตอนการตกลงเป็นคู่รักของกันและกันมี ดังต่อไปนี้ แต่ก่อนที่
จะศึกษาขั้นตอนการเป็นคู่รัก อย่าลืมหาแฟนให้ได้กันก่อนนะจ๊ะ ~

คำสั่งคู่รัก :  สำหรับใครที่สามารถหาคู่รักได้แล้วให้ออนไลน์ทั้งคู่มายืนใกล้ ๆ กัน  จากนั้นให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกดปุ่ม สารภาพรักหรือพิมพ์ /สารภาพรัก เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อของอีกฝ่ายที่ต้องการเป็นคู่รัก

  ปุ่มสารภาพกด Crrl+A แล้วตามด้วย Ctrl+P

  Note :  
• ผู้เล่นควรจำรายละเอียดชื่อคู่รักไว้ เพราะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องหากต้องทำการยกเลิกคู่รัก
• ไม่แนะนำให้เป็นคู่รักกับผู้เล่นที่ชื่อพิมพ์ยากหรือชื่อตัวละครผิดกฎ 

ตอบรัก : หลังจากอีกฝ่ายได้ทำการสารภาพรัก ฝ่ายที่ถูกสารภาพรักจะปรากฎหน้าต่างให้เลือกสถานะความสัมพันธ์หรือยืนยันการเป็นคู่รัก ประกอบไปด้วย  รับรัก ไม่สนใจ และปฎิเสธการเป็นคู่รักกัน

  
รับรัก
หมายถึง  การตกลงร่วมสานสัมพันธ์กับอีกฝ่าย
โดย เพื่อน ๆ จะสามารถมีคู่รักได้เพียงคนเดียว

เท่านั้นนะคะ

ไม่สนใจ
บางทีเวลาและโอกาสอาจจะไม่เอื้ออำนวย หรือ
ยังไม่อยากรับรักในตอนนี้ แต่ขอถนอมน้ำใจไว้
หน่อยก็แล้วกัน โดยการไม่สนใจซะเลย
ปฎิเสธ
ไม่หล่อก็พอทน แต่ดั๊นจนอีก รับม่ายด๊ายย !!!
เจอแบบนี้ต้องปฎิเสธสถานเดียวค่ะ หากคิดว่า
เขาไม่เหมาะแน่นอนที่จะมาเลิฟเลิฟกับเราก็กด
ปฏิเสธกันไปเลยจ้า
  หน้าต่างคู่รัก : หลังจากตกลงเป็นคู่รักกันเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะสามารถตรวจสอบหน้าต่างคู่รักได้โดยการ
  กด Alt + L จากนั้นจะปรากฎข้อมูลของคู่รัก ประกอบไปด้วยชื่อ ค่าเสน่หา และค่าความเสน่หา

      
     ข้อมูลความสัมพันธ์ :         เสน่ห์หา : ค่าความรักที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องช่วยกันพัฒนาสานต่อให้ความรักมากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ โดยเมื่อ
ค่า เสน่ห์หา เต็มก็จะทำให้ระดับค่าความเสน่ห์หาเพิ่มขึ้น   โดยวิธีการเพิ่มค่าเสน่ห์ทำได้หลากหลายวิธีดังนี้
การมอบดอกไม้ : โดยใช้ดอกกุหลาบแทนความรัก สำหรับดอกกุหลาบสามารถหาซื้อได้ที่เจ๊ลิน ตลาดเงิน

     ไอเทมดอกกุหลาบ : 

       กุหลาบชมพูสื่อรัก สามารถมอบเป็นของขวัญให้แก่คนรักได้
เมื่อใช้ ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนรักจะได้รับบัฟตามระดับ เป็นระยะเวลา 30 นาที                       

      คุณสมบัติกุหลาบชมพู
   • ค่าความเสน่หาเพิ่มขึ้น 100
• ค่าความสนใจเพิ่มขึ้น 3
• น้ำหนัก 2 ราคา 50000 สลึง
• ไม่สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยน/ทิ้ง/คลังรวม ได้ 

       กุหลาบแดงสื่อรัก สามารถมอบเป็นของขวัญให้แก่คนรักได้
เมื่อใช้ ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนรัก จะได้รับบัฟ  ตามระดับ เป็นระยะเวลา 30 นาที                        

     คุณสมบัติกุหลาบแดง
• ค่าความเสน่หาเพิ่มขึ้น 100
• ค่าความสนใจเพิ่มขึ้น 7
• น้ำหนัก 2 ราคา 60000 สลึง
• ไม่สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยน/ทิ้ง/คลังรวม ได้ 

วิธีการมอบดอกกุหลาบ : 
• คลิกชื่อคู่รักของเรา
• คลิกขวาที่ดอกกุหลาบหลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันว่าส่งดอกกุหลาบหรือไม่
• หลังจากส่งดอกกุหลาบแล้ว ผู้รับจะได้รับคำเตือนว่ามีดอกกุหลาบส่งมาถึง
• ฝ่ายที่ได้รับให้กดรับ เมื่อกดรับ ผู้เล่นฝ่ายที่ได้รับของขวัญก็จะได้รับ บัฟค่าเสน่ห์หา   

                     
      หน้าจอผู้ส่ง : จะปรากฎหน้าต่างส่งดอกไม้       หน้าจอผู้รับ : จะปรากฎหน้าต่างรับดอกไม้

        
   ค่าความเสน่ห์หา :  คือระดับความรักที่ทั้ง 2 ฝ่ายช่วยสรรค์สร้างโดยจะเริ่มจากระดับ 10 สูงสุดที่ระดับ 1  โดยผู้เล่น
ที่เป็นคู่รักกันสามารถเพิ่มค่าความเสน่ห์หาให้มีระดับสูงขึ้นได้โดยการมอบดอกกุหลาบให้แก่กัน

  คุณสมบัติของพลังบัฟ :  พลังบัฟจะปรากฎก็ต่อเมื่อได้รับดอกกุหลาบ

       ระดับค่าเสน่ห์หา         คุณสมบัติที่ได้รับเมื่อได้รับดอกกุหลาบ
           ระดับ  10                       พลังชีวิต  + 50                                                
           ระดับ  09          พลังชีวิต  + 50
           ระดับ  08          พลังชีวิต  + 50
           ระดับ  07          พลังโจมตี + 5
           ระดับ  06          พลังป้องกัน + 5
           ระดับ  05          พลังโจมตี + 5
           ระดับ  04          พลังป้องกัน + 5
           ระดับ  03          พลังโจมตีและพลังป้องกัน + 5                            
           ระดับ  02          พลังปราณทั้งหมด + 1
           ระดับ  01         สะสมค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%           

 Notice : 

 หากเพื่อน ๆ พัฒนาระดับความรักได้ก็จะสะสมผลประโยชน์ในระดับก่อน ๆ ไปด้วยหากสะสมถึงระดับ 1 จะได้
รับผลประโยชน์ทั้งหมดดังนี้  พลังชีวิต +150  พลังโจมตี +15 พลังป้องกัน +15 พลังปราณทั้งหมด +1 สะสม
ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5% [ เมื่อได้รับดอกกุหลาบ 

 ข้อมูลควรทราบ : 
 01. ค่าความเสน่ห์หาจะลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นต้องคอยเพิ่มเติมความรักอยู่เสมอ
02. การส่งดอกไม้ให้กันเยอะเกินไป อาจสร้างความรำคาญให้คู่รักจะทำให้ ค่าเสน่ห์หาลดลงได้
03. การอยู่ห่างหรือทอดทิ้งคู่รัก จะทำให้ความรักจืดจางลง ค่าเสน่ห์หาก็จะลดลงด้วยนะคะ
04. พลังบัฟเสน่ห์หาหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นคู่รักจะปรากฎเมื่อส่งดอกไม้ให้กัน
05. พลังบัฟเสน่ห์หาหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นคู่รักจะและจะหายไปเมื่อคู่รักย้ายชาแนลหรือ ออกเกม
06. หากคู่รักไม่ออนไลน์ค่าความเสน่ห์หาจะไม่ลดลง
07. พลังบัฟเสน่ห์หาบัฟจากดอกกุหลาบจะมีเวลา 30 นาที แต่เพื่อน ๆ สามารถส่งเพื่อรับบัฟซ้ำ ๆ ได้
08. หากต้องการส่งดอกไม้ให้กัน จะต้องอยู่ใกล้ ๆ กันนะคะ
09. หากอยู่ในปาร์ตี้กับคู่รัก เพียง 2 คน และทำการส่งกุหลาบให้กัน จะได้รับค่าเสน่ห์หาเพิ่ม 2 เท่า
10. หากมีคนอื่นอยู่ในปาร์ตี้จะได้ค่าเสน่ห์หาเพิ่ม 1.8 เท่า
11. จะมีช่วงเวลาพิเศษโดยสุ่มช่วงเวลาไม่กำหนดตายตัวหากเพื่อน ๆ  ส่งดอกกุหลาบให้คู่รักในช่วงเวลานั้น
จะได้รับบัฟเสน่ห์หาเพิ่มขึ้น 2 เท่าเช่น ค่าความเสน่ห์หาระดับ 2 เพิ่มพลังปราณ +1 จะกลายเป็น +2 ค่ะ