[YG] ระบบธาตุ

650

 หินธาตุ :  

         หาได้จาก :  การซื้อ “หินคุณสมบัติกลม” แบบสุ่มธาตุจากแม่นางจินในเมืองฮอนบัล
ราคาชิ้นละ 3,000,000 สลึง จากนั้นจะสุ่มได้รับหินธาตุประเภทใดประเภทหนึ่ง

  
วิธีการหลอมรวม : หลังจากได้รับหินธาตุที่เราต้องการแล้วให้ไปหาแม่นางจินเลือก “สภาพที่มอบให้”
จากนั้นสามารถทำการหลอมธาตุได้ทันที โดยสามารถหลอมรวมได้สูงถึง 10 ระดับและสามารถใช้ยันต์
โชคลาภได้  หากการหลอมรวมล้มเหลว ระดับธาตุทั้งหมดจะเหลือ 0 

ไอเทม : สามารหลอมธาตุได้เฉพาะ อาวุธและเสื้อเท่านั้น
 แสง :   จะแสดงผลของแสงอาวุธธาตุเฉพาะอาวุธที่ทำการหลอมธาตุ 8 ช่วงขึ้นไป

         ลบคุณสมบัติ :  ซื้อไอเทม “หินคลายคุณสมบัติ” ได้ที่แม่นางจิน จากนั้นนำไปคลิกขวา
ได้บริเวณโล้นเหล็กไหล  อาวุธหรือชุดที่ลบคุณสมบัติออกจะถูกลบธาตุออกทั้งหมด          


      

ประเภท

 เสื้อ

อาวุธ

   ธาตุภายใน   พลังป้องกันวิชา +8   พลังโจมตีด้วยวิชา +0.5%
   ธาตุภายนอก   พลังป้องกัน +3   ความรุนแรงในการโจมตี +3
   ธาตุลม   อัตราหลบหลีก +1%   เพิ่มความแม่นยำ 1%
   ธาตุไฟ   ลดค่าความเสียหายที่ได้รับ +1%   โจมตีทะลุป้องกัน +1%
   ธาตุน้ำ   ค่าความโกรธเพิ่มขึ้น 2% เมื่อโจมตี   ลบค่าความโกรธของศัตรูโอกาส 0.5%
   ธาตุพิษ   ยังไม่เปิดใช้งาน   พลังโจมตีเพิ่มขึ้น +3

ธาตุไฟ : 

ธาตุพิษ :

ธาตุภายนอก :

ธาตุลม :

ธาตุภายใน :

ธาตุน้ำ :