[YG] ระบบศิษย์-อาจารย์

721

ระบบศิษย์อาจารย์ :  คำสั่ง Ctrl+ B

เงื่อนไขคนที่ต้องการเป็นอาจารย์ :
• ในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่เป็นศิษย์ใคร หรือไม่อยู่ในสถานะตัดความสัมพันธ์กับอาจารย์

เงื่อนไขคนที่ต้องการเป็นศิษย์ :
• ในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่เป็นอาจารย์ใคร หรือไม่อยู่ในสถานะตัดความสัมพันธ์กับศิษย์

เงื่อนไขในการเป็นศิษย์อาจารย์ :

• อาจารย์ 1 ท่านสามารถรับศิษย์ได้เพียง 3 คน
• ศิษย์ 1 คน สามารถมีอาจารย์ได้เพียง 1 ท่าน
• ศิษย์และอาจารย์อาชีพและฝ่ายต้องเหมือนกัน ยกเว้นศิษย์ที่ยังไม่ได้เลือกฝ่าย
• อาจารย์ต้อง อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2 ระดับเลเวล35
• ศิษย์ จะต้อง อัพเกรดดัวละครครั้งที่ 1 ระดับเลเวล 10
• เลเวลของศิษย์และอาจารย์ต้องห่างกัน อย่างน้อยที่สุด 20 เลเวล
• หากศิษย์จะเลือกฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์ จะต้องยกเลิกความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์กันก่อน
• อาชีพประเภทฮีโร่ (ฮันกวาง,แมยูจิน,ฮาริน) สามารถเป็นอาจารย์ได้แต่ไม่สามารถให้ท่าศิษย์ได้
• อาชีพประเภทฮีโร่ (ฮันกวาง,แมยูจิน,ฮาริน) ไม่สามารถเป็นสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการรับศิษย์อาจารย์

• อาจารย์ต้องการรับศิษย์ให้พิมพ์ /รับศิษย์ เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อศิษย์ที่ต้องการรับ
• ศิษย์ต้องการฝากตัว ให้พิมพ์ /ฝากตัว  เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่ออาจารย์ที่ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์

ขั้นตอนการยกเลิกศิษย์อาจารย์

• ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิมพ์ / สิ้นสุด เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อของอีกฝ่าย
• ไม่ต้องให้อีกฝ่ายออนไลน์ก็สามารถยกเลิกความสัมพันธ์ได้
• หากยกเลิกความสัมพันธ์ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะยุติลง
• ต้องรออีก 1 วัน ศิษย์จึงจะหาอาจารย์ใหม่ได้
• อาจารย์ที่มีศิษย์เต็ม 3 ท่านหากยกเลิกศิษย์ออก 1 ท่าน ต้องรอ 1 วันจึงจะรับใหม่ได้

การมอบวิชาให้ศิษย์
• วิชาที่มอบให้จะต้องไม่สูงกว่า ศิษย์ 1 คลาสเช่น ศิษย์คลาส 3 อาจารย์สามารถให้วิชาคลาส 4 ได้
• ขณะที่มอบวิชาศิษย์จะต้องอยู่ใกล้ ๆ อาจารย์
• วิธีการมอบวิชา เปิดหน้าต่างศิษย์ อาจารย์   Ctrl+B
• จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ” ดูวิทยายุทธ ” จะปรากฏหน้าต่างวิทยายุทธขึ้นมา ให้ลากวิชาที่ต้องการมอบให้
ไปใส่ในช่องวิชา ในหน้าต่างศิษย์อาจารย์

   

ผลประโยชน์ของการเป็นอาจารย์ :

• เมื่อศิษย์เก็บเลเวลได้รับค่าประสบการณ์ อาจารย์จะได้รับค่าประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่ง
• ระบบจะอัพเดทค่าประสบการณ์ที่ได้รับทุก ๆ ครั้งที่ศิษย์และอาจารย์เข้าออกจากเกม
• หากศิษย์ทำภารกิจศิษย์อาจารย์ อาจารย์จะได้รับคุณสมบัติพิเศษจากไอเทมภารกิจด้วย
• คุณสมบัติของไอเทมภารกิจจะได้รับผลทั้งศิษย์และอาจารย์

         ป้ายมังกรซ่อน  เพิ่มพลังโจมตีให้อาจารย์ 2% เพิ่มเลือด 20 หน่วย
         ป้ายมังกรไม้     เพิ่มพลังป้องกันให้อาจารย์ 2% เพิ่มเลือด 20 หน่วย
         ป้ายมังกรทะยาน เพิ่มพลังป้องกันวิชา ให้อาจารย์ 2%  และเพิ่มเลือด 20 หน่วย

 

ผลประโยชน์ของการเป็นศิษย์ :

• ศิษย์ สามารถใช้วิชาประเภทโจมตี ของอาจารย์ได้ทั้งหมด 3 วิชา และมีคุณสมบัติตามระดับค่าอุทิศ
• ค่าอุทิศจะระดับขึ้นมีศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข และมีการทำภารกิจศิษย์อาจารย์

  ค่าอุทิศ :                  เงื่อนไข :   วิชา :   คุณสมบัติวิชาอาจารย์ เมื่อศิษย์ใช้
  ระดับ 5    หลังจากเริ่มต้นเป็นศิษย์อาจารย์    1 วิชา    พลังโจมตี 40%  ใช้ปราณ 150%
  ระดับ 4    ศิษย์เลเวลเพิ่ม   5 เลเวลจากระดับ 5    1 วิชา    พลังโจมตี 50%  ใช้ปราณ 120%
  ระดับ 3    ศิษย์เลเวลเพิ่ม 10 เลเวลจากระดับ 4    2 วิชา    พลังโจมตี 60%  ใช้ปราณ 120%
  ระดับ 2    ศิษย์เลเวลเพิ่ม 20 เลเวลจากระดับ 3    2 วิชา    พลังโจมตี 60%  ใช้ปราณ 100%
  ระดับ 1    ศิษย์เลเวลเพิ่ม 20 เลเวลจากระดับ 2    3 วิชา    พลังโจมตี 70%  ใช้ปราณ 100%

 

ภารกิจ         เงื่อนไข :              NPC :                  หมายเหตุ : 
  รอยเท้าอาจารย์ 1   ค่าอุทิศระดับ 5 เต็ม    แม่นางจิน     ได้รับจดหมายลายมือเฒ่ายา
  รอยเท้าอาจารย์ 2   ค่าอุทิศระดับ 4 เต็ม    เฒ่าลูกคิด     ได้รับป้ายมังกรซ่อน
  ความกล้าหาญ   ค่าอุทิศระดับ 3 เต็ม    เจ๊เจียว     ได้รับป้ายมังกรไม้
  สาธารณะแห่งมูริม   ค่าอุทิศระดับ 2 เต็ม    ประมุข     ได้รับป้ายมังกรทะยาน