ระบบเสริมพลัง

1410

ระบบการเสริมพลัง :
ระบบการเสริมพลัง เป็นระบบสำหรับการพัฒนาอาวุธและยุทธภัณฑ์ให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งตัวละครธรรมดาทั่วไปหากสวมใส่อาวุธและยุทธภัณฑ์ที่ไม่ทำการเสริมพลังเลย จะทำให้โดนโจมตีรุนแรงและเก็บเลเวลลำบาก
เงื่อนไขการเสริมพลัง :

• จะต้องไปทำการเสริมพลังที่ NPC โล้นเหล็กไหล แห่งเมืองฮอนบัล
• ไอเทมที่สามารถเสริมพลังได้
~ อาวุธ
~ เสื้อ ปลอกแขน เกราะอ่อน รองเท้า ชุดคลุมสำนักที่ทำการผนักชุดคลุมทั่วไปแล้ว
• ไอเทมที่ทำการเสริมพลังแล้ว จะไม่สามารถหลอมรวมหินหยกเย็นหรือหินหินกลายทองได้อีก
• หากเสริมพลังล้มเหลว ไอเทมทั้งหมดจะหายไปทันที
• เสริมพลังได้สูงสุด 10 ระดับ
• ไอเทมบางชนิดทำให้ระดับเสริมพลังสูงเกิน 10 เช่น สร้อยหยกแดง หญ้าเทพน้ำเงินใส

วัสดุสำหรับการเสริมพลัง :

• หินเสริมพลัง 1 – 3 ชิ้น
• ไอเทมที่ต้องการเสริมพลัง
• เงินสลึงสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง

ค่าพลังป้องกันตามลำดับการเสริมพลังยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธ

คลาส 1-2

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

 +8

+9

+10

ค่าที่เพิ่มขึ้น :

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

ค่ารวม :

6

12

18

24

30

38

46

54

62

70

 

คลาส 3+

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

 +10

ค่าที่เพิ่มขึ้น :

6

6

6

6

6

8

14

20

30

60

ค่ารวม :

6

12

18

24

30

38

52

72

102

162

คำอธิบาย :
• อาวุธเลเวล 60 ขึ้นไป [+1] – [+5] เพิ่มค่าพลังโจมตีขั้นละ 6  ดังนั้นอาวุธ [+5] จะเพิ่มโจมตี 30 หน่วย
• อาวุธเลเวล 60 ขึ้นไป [+10] จะเพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 162 หน่วย
• อาวุธ [+11] ขึ้นไปจะเพิ่มพลังโจมตีระดับละ 10 หน่วยจนถึง [+14]

คุณสมบัติของการเสริมพลังอาวุธ :

เสริมพลัง  พลังโจมตีในแต่ละระดับ        ออฟชั่นของหินกลายทอง     ปราณ

  ระดับ

C : 1-2

 C : 3-5

 ธาตุ

  #1 

 #2 

 #3 

 #4 

 ปราณ 

+01

6

6

 

 

 

 

 

 

+02

6

6

 

 

 

 

 

 

+03

6

6

 

 

 

 

 

 

+04

6

6

 

 

 

 

 

 

+05

6

6

 

 

 

 

 

 

+06

8

8

1

 

 

 

 

 

+07

8

14

2

1

1

 

 

 

+08

8

20

3

1

1

1

1

 

+09

8

30

4

2

2

2

2

 

+10

8

60

5

3

3

3

3

1

+11

8

10

6

4

4

4

4

2

+12

8

10

7

5

5

5

5

3

+13

8

10

8

6

6

6

6

3

+14

8

10

9

7

7

7

7

3

 

คุณสมบัติของการยุทธภัณฑ์ป้องกัน :

     C 1-2 เสื้อ        เสื้อ  C 3-5       เกราะ C 1-2     เกราะ C 3-5

  ระดับ

ป้องกัน

 +HP  

 ป้องกัน 

– โจมตี  

 ป้องกัน

 + HP   

 ป้องกัน 

 + HP  

+01

3

 

4

 

3

 

3

 

+02

6

 

8

 

3

 

3

 

+03

9

 

12

 

3

 

3

 

+04

12

 

16

 

3

 

3

 

+05

15

 

20

 

3

 

3

 

+06

18

5

24

5

3

30

3

40

+07

21

10

28

10

3

60

3

80

+08

24

15

32

15

3

110

3

140

+09

27

20

36

20

3

160

3

200

+10

30

30

50

30

3

250

3

300

+11

6

40

6

40

 

 

 

 

+12

6

50

6

50

 

 

 

ค่าพลังป้องกันตามลำดับการเสริมพลังยุทธภัณฑ์ประเภทเสื้อ

คลาส 1 – 2

 +1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

ค่าที่เพิ่มขึ้น :

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

ค่ารวม :

3

9

18

30

45

63

84

108

135

165

 

คลาส 3+

+1

  +2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

ค่าที่เพิ่มขึ้น :

4

8

12

16

20

24

28

32

36

50

ค่ารวม :

4

12

24

40

60

84

112

144

180

230