Playpark Fan Fest 2017 : YGTC 2017

1512

รายชื่อทีมแข่งขันในงาน Playpark Fan Fest 2017
เซิร์ฟเวอร์ วังเย็นทะเลเหนือ : มารพเนจร และ พรรคด้วeรักแท้
เซิร์ฟเวอร์ ฮอนบัล : สำนักวายุทมิฬ และ MarineFord

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ณ งาน Playpark Fan Fest 2017 ที่ The Mall งามวงศ์วาน

รูปแบบการแข่งขัน
การแบ่งทีมและกติกาการแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขัน : แบ่งทีม 8 vs 8
1. ตัวละครสำหรับแข่งขัน 10 อาชีพ ดังนี้ กระบี่ ดาบ ธนู นินจา ทวน หมอ ฮันกวาง ฮาริน พิณ และ นักสู้
2. ให้ทำการแบ่งตัวละครออกเป็น 2 ทีม ดังนี้
• ทีมหลักจำนวน 8 อาชีพ
• ทีมสำรองจำนวน 8 อาชีพ โดยจัดทีมใหม่ ห้ามมีอาชีพดาบ
** ให้หัวหน้าทีมส่งเอกสารในการจัดสายลงอาชีพของทีมหลักและสำรอง ก่อนการแข่งขันให้ทีมงาน **

รูปแบบการแข่งขัน : แข่งขัน 2 ใน 3
• เป็นการพบกันระหว่าง ทีม A vs B และ C vs D โดยแข่งครั้งละ 8 ท่านต่อทีม
• หากทีมใดชนะทั้ง 2 รอบจะได้ผ่านเข้ารอบทันที
• หากเสมอกัน 1-1 จะตัดสินด้วยทีมสำรองที่หัวหน้าลงทะเบียนไว้
• ระยะเวลาการแข่งขัน 3 นาที หากหมดเวลาทีมที่เหลือสมาชิกทีมมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
• ลานที่แข่งขัน ลานประลองอิสระเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ

ตารางแบ่งสายในการแข่งขัน

คุณสมบัติตัวละคร : ตัวละครและไอเทมที่ใช้ในการแข่งขัน
เลเวล 140 เซียนขั้น 4 ยุทธภัณฑ์ระดับเลเวล 125+7 – 135+7
ยุทธภัณฑ์ 2 ชุด โจมตี – โจมตีวิชา และป้องกันโจมตี – ป้องกันวิชา
ยาเทพรักษา 3 ชิ้น / ยาเซียนรักษา 3 ชิ้น
ยาทิพย์โอสถ 12 ครั้ง 1 ชิ้น
เป้หลัก
โสมเขาฉางไป๋ 3 ชิ้น
เซ็ตตุ้มหูเก้าฟ้ามีตำหนิ 1 ชิ้น
กล่องปิดผนึกสร้อยหยกแดง
เงินสลึง
ค่าพิชิตศัตรู
แต้มเซียน
สกิลตามตัวละครที่มีเท่านั้น ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีเหมือนกัน
เลือกอัพปราณได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน : หัวหน้าสำนัก 1 คน และสมาชิกทีมทั้ง 7 คน
คุณสมบัติหัวหน้าทีม :
หัวหน้าทีมจะต้องเป็นหัวหน้าสำนักโดยจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนที่หน้างานด้วยบัตรประชาชน (สำเนา) หรือเอกสารราชการที่ระบุชื่อพร้อมมีรูปถ่ายในเอกสาร เช่น ใบขับขี่ ฯลฯ
ในกรณีที่หัวหน้าสำนักไม่สามารถมาแข่งขันได้สามารถเซ็นต์เอกสารสำเนาบัตรประชาชนเพื่อมอบสิทธิ์ให้สมาชิกทีมเป็นหัวหน้าแทนได้
คุณสมบัติสมาชิก :
สมาชิกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ท่าน
เนื่องจากสมาชิกทีมนั้นไม่ต้องมีการยืนยันตน ดังนั้นหัวหน้าทีมสามารถจัดสรรบุคคลเข้าลงแข่งได้ตามความเหมาะสม สมาชิกที่เข้าแข่งจะต้องยอมรับกฏ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกข้อ

หมายเหตุ :
1. ในการแข่งขันหัวหน้าทีมจะต้องกำหนดที่นั่งสมาชิกตามอันดับทั้ง 8 ที่ตอนแข่งขัน
2. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมหัวหน้าทีม มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

รางวัลจากการแข่งขัน

ทีมอันดับที่ 1
ได้รับ อาวุธความดีระดับ 140 เสริมพลัง+5 ได้ 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้ และ สามารถเลือกออฟชั่น
ได้รับ ชุดความดีระดับ 140 ป้องกัน 15 x 4 ได้ 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้
ชุด Honey Bee(G)(E) 1 ปี สามารถเลือกเพศได้
สถานะพิเศษ Honey Bee : พลังโจมตี+80 พลังป้องกัน+80 พลังชีวิต+800 ปราณ +1
Gift Point 800,000 point [8,000 บาท] 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 64,000 บาท

ทีมอันดับที่ 2
ได้รับ อาวุธความดีระดับ 140 เสริมพลัง+3 ได้ 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้ และ สามารถเลือกออฟชั่น
ได้รับ ชุดความดีระดับ 140 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้
ชุด Honey Bee(S)(E) 1 ปี สามารถเลือกเพศได้
สถานะพิเศษ Honey Bee : พลังโจมตี +50 พลังป้องกัน +50 พลังชีวิต +500
Gift Point 500,000 point [5,000 บาท] 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

ทีมอันดับที่ 3
ได้รับ อาวุธความดีระดับ 140 ได้ 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้ และ สามารถเลือกออฟชั่น
ได้รับ ชุดความดีระดับ 130 เสริมพลัง+7 ป้องกัน 15 x 4 ได้ 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้
ชุด Honey Bee(B)(E) 1 ปี สามารถเลือกเพศได้
สถานะพิเศษ Honey Bee : พลังโจมตี+30 พลังป้องกัน+30 พลังชีวิต+300
Gift Point 300,000 point [3000 บาท] 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 24,000 บาท

ทีมอันดับที่ 4
ได้รับ อาวุธความดีระดับ 140 ได้ 1 ชิ้น สามารถเลือกอาชีพได้
ชุด Honey Bee(B)(E) 1 ปี สามารถเลือกเพศได้
สถานะพิเศษ Honey Bee : พลังโจมตี+30 พลังป้องกัน+30 พลังชีวิต+300
Gift Point 150,000 point [1500 บาท] 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

หมายเหตุ : เมื่อมอบรางวัลให้ทีมที่ชนะทั้ง 4 ทีม จะลบชุดปีก่อนออกทั้งหมดจากผู้ถือครอง

หมายเหตุ : ข้อควรทราบสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. จะต้องมารายงานตัวสำหรับการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดหากพ้นจากกำหนดเวลาที่ได้ประกาศไว้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. หัวหน้าทีมจะต้องจัดสรรสมาชิกทีมในการแข่งขันให้พร้อม หากถึงเวลาแข่งขันและพบว่าไม่ พร้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันดังกล่าวเป็นรายบุคคล (แข่งเท่าที่มา)
3. ก่อนทำการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจสอบข้อมูลตัวละครและไอเทมให้เรียบร้อยและแจ้งทีมงานทันทีกรณีพบความผิดพลาด
4. หลังจากเริ่มการแข่งขันแล้วจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันข้อมูลความถูกต้องของตัวละคร
5. ขณะแข่งขันหากมีการหลุด จะถือเป็นการปรับแพ้เฉพาะตัวละคร โดยถือเป็นเหตุสุดวิสัย
6. การตัดสินของทีมงานสำหรับกรณีที่นอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้สำหรับกรณีการเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆ อันเหนือความคาดหมายให้ถือเป็นสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องยอมรับและปฎิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปตามที่ได้กำหนดไว้
7. การตัดสินใดๆ ของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ ทุกกรณี
8. ทีมชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 จะต้องรอขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัล พร้อมถ่ายรูป หากไม่สะดวกต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า 30 นาที เพื่อหาตัวแทน
9. หากทีมใดไม่มีสมาชิกรอรับรางวัลบนเวทีจะถือว่าสละสิทธิ์เฉพาะรางวัล Gift Point
10. ของรางวัลจะมอบให้กับผู้เล่นตาม ID ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบคัดเลือก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ID ได้


ติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุก แชทสนั่นกับเพื่อนคอเกม ได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิก!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ