[Yulgang] กิจกรรม Valentine เดือนแห่งความรัก

3292

– กิจกรรม Valentine –
ระยะเวลากิจกรรม : 14 กุมภาพันธ์ 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม :
ขั้นตอนที่ 1 : Valentine Event (1) >> รับเควส “2019 Valentine” ที่ แม่นางจิน จากนั้นออกตามล่ามอนสเตอร์เพื่อดรอปLove Heart ให้ครบ 10 ชิ้น (เป็นไอเทมทั่วไปที่ดรอปบนพื้น) แล้วนำไปมอบให้ แม่นางจิน เพื่อรับหัวใจวาเลนไทน์ 1 ชิ้น
เงื่อนไข :
1. ตัวละครต้องมีเลเวล 10 ขึ้นไป
2. ทำได้ 5 ครั้ง / วัน

ขั้นตอนที่ 2 : Valentine Event (2) >> สะสมหัวใจวาเลนไทน์ ให้ครบ 7 ชิ้น แล้วนำไปมอบให้ ชอนอู เพื่อรับของรางวัล
เงื่อนไข :
1. ตัวละครต้องมีเลเวล 10 ขึ้นไป
2. ทำได้ 1 ครั้ง / วัน

ไอเทม : Love Heart เป็นไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้

ไอเทมเควส :หัวใจวาเลนไทน์

ของรางวัล :หัวใจวาเลนไทน์ 7 ชิ้น สามารถ สุ่ม รับไอเทมได้ ดังนี้ (จะต้องมีช่องว่างในเป้มากกว่า 10 ช่อง)
ช็อคโกแลตของแม่นางจิน จำนวน 10 ชิ้น (เพิ่มพลังโจมตี +5 และพลังป้องกัน +5 นาน 1 นาที)
ช็อคโกแลตเราสอง จำนวน 5 ชิ้น (เพิ่มพลังโจมตี +10, พลังป้องกัน +10, HP +200 และ MP +200 นาน 10 นาที)
ช็อคโกแลตโดดเดี่ยว จำนวน 10 ชิ้น (เพิ่มพลังโจมตี +20, พลังป้องกัน +20, HP +500 และ MP +500 นาน 1 นาที)

หมายเหตุ : ช็อคโกแลตของแม่นางจิน, ช็อคโกแลตเราสอง และช็อคโกแลตโดดเดี่ยว เป็นไอเทมแบบกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ