ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์ เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

4555

ปัญหาโปรโมชั่น Bonus Refill ประจำเดือนเมษายน ไม่สามารถรับ item code ได้ค่ะ ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วค่ะ