ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ / ขณะนี้พบปัญหาการใช้งาน Item Code จากกิจกรรม Football Fever ให้ผู้เล่นทุกท่านเว้นช่วงการใช้ Item code ไปก่อนนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

7451

ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ