ขณะนี้เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

660

– เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ