ขณะนี้ เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ // ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราว การเติมเงินเข้าเกมผ่านช่องทางอื่นๆ ยังสามารถเติมได้ตามปกติค่ะ

11163

ขณะนี้ เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติค่ะ // ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราว การเติมเงินเข้าเกมผ่านช่องทางอื่นๆ ยังสามารถเติมได้ตามปกติค่ะ