[Yulgang] อัพเดท Gift Bonus ประจำเดือนมีนาคม

3811

อัพเดท Gift Bonus เดือนมีนาคม

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. – 31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
รายละเอียด :
1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับ
ซึ่งจะ
ได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง  
2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดี
ไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน ดังนั้นจะสามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 10,000 CashPoint ก่อน Icon ร้าน Gift Bonus จึงจะแสดงขึ้นมา
                                                         ร้าน Gift Bonus
   ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น มีดังนี้
ระดับขั้น
จำนวนเงินสะสม
ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 10,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์(x)(2ชั่วโมง) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
โอสถแห่งสวรรค์(G)(2ชั่วโมง) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 2 30,000 CashPoint
รับ
​• ตั๋วของขวัญขั้นที่ 2 จำนวน 1 ชิ้น
ใช้แลกกล่องเสื้อผ้าลึกลับได้ 1 ชิ้น คลิก!! (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 3 60,000 CashPoint
รับ
ลายมังกรทอง(1วัน)(event) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 4 100,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์[G](1 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 5 200,000 CashPoint รับ
 ยาคุ้มจิต(150%)(1 วัน)(EVENT) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint
รับ
•  เซ็ทยันต์โชคลาภ 15% (Event) (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint รับ
ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (ตี) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 8 750,000 CashPoint รับ
ยาเสริมความดี(พิเศษ)(Event) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

สมุนไพรแดง YG(พิเศษ)(Event) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 9 1,500,000 CashPoint
รับ
ยันต์โชคลาภ(25%) 2 ชิ้น  (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 10 2,500,000 CashPoint
รับ
ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold)(Event) 1ชิ้น
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10 1 ชิ้น (ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่รับไอเทมขั้นที่ 10) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
หมายเหตุ : เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” ให้คุยกับ “ชอนอู” เพื่อรับ บัพสนับสนุนของแม่นางจิน (คูณไม่ยั้ง 20% เมื่อตัวละครตายไม่เสีย EXP) นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **
         หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
2. ไอเทมแบบกิจกรรมทุกชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
4. ตัวอย่าง: หากทำการเติมเงินสะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้น 1-6 ได้อย่างละ 1ครั้ง/ไอดี
5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ