[Yulgang] อัพเดท Gift Bonus ประจำเดือนมกราคม

3444

อัพเดท Gift Bonus เดือนมกราคม

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. – 31 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
รายละเอียด :
1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับ
ซึ่งจะ
ได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง  
2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดี
ไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน ดังนั้นจะสามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 10,000 CashPoint ก่อน Icon ร้าน Gift Bonus จึงจะแสดงขึ้นมา
                                                         ร้าน Gift Bonus
   ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น มีดังนี้
ระดับขั้น
จำนวนเงินสะสม
ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 10,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)(ไม่สามารถซื้อขายได้) 1 ชิ้น
ขั้นที่ 2 30,000 CashPoint
รับ
​• เซ็ทยันต์โชคลาภ 15% (Event) 1 ชิ้น ( Itemset แลกเปลี่ยนได้ )
ขั้นที่ 3 60,000 CashPoint
รับ
ยาทิพย์โอสถ(1 วัน)(ไม่สามารถซื้อขายได้) 1 ขิ้น
ขั้นที่ 4 100,000 CashPoint รับ
โอสถแห่งสวรรค์[G](1 วัน)(ไม่สามารถซื้อขายได้)
ขั้นที่ 5 200,000 CashPoint รับ
 ยาเทพไร้มลทิน (1 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint
รับ
ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี(Lv.120) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ยาเทพไร้มลทิน (1 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint รับ
ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี(Lv.120) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
 ยาเทพไร้มลทิน (1 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ขั้นที่ 8 750,000 CashPoint รับ
​• กล่องเสื้อผ้าลึกลับ(ช) 1 ชิ้น  (แลกเปลี่ยนได้)

กล่องเสื้อผ้าลึกลับ(ญ)1 ชิ้น  (แลกเปลี่ยนได้)
รายละเอียดของรางวัลภายในกล่องดูได้ที่นี้ คลิ๊ก!!
ขั้นที่ 9 1,000,000 CashPoint
รับ
 เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.140) 1ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ยันต์โชคลาภ(25%) 1ชิ้น  (แลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 10 2,000,000 CashPoint
รับ
ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10 1 ชิ้น (ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่รับไอเทมขั้นที่ 10) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
หมายเหตุ : เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” ให้คุยกับ “ชอนอู” เพื่อรับ บัพสนับสนุนของแม่นางจิน (คูณไม่ยั้ง 20% เมื่อตัวละครตายไม่เสีย EXP) นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **
         หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
2. ไอเทมแบบกิจกรรมทุกชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
4. ตัวอย่าง: หากทำการเติมเงินสะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้น 1-6 ได้อย่างละ 1ครั้ง/ไอดี
5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ