'สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์' หนึ่งในเรื่องราวที่เล่าขานกันในยุทธจักร
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์หมายถึงสัตว์ที่หาดูได้ยากในยุทธภพ เหล่าจอมยุทธแห่งยุทธภพปรารถนาถึงการมีอยู่ของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ทางจิตใจตั้งแต่สมัยก่อน และเชื่อว่าการมีอยู่ของพวกมันจะช่วยดูแลความสงบสุขของยุทธภพ แต่พวกฝ่ายแดนเทพที่เกรงกลัวการมีอยู่ทางจิตใจได้จับเหล่าสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ในยุทธภพไปไว้ในถ้ำของแดนเทพทีละตัวด้วยเหตุนี้ เหล่าจอมยุทธแห่งยุทธภพจึงได้ต่อสู้กับฝ่ายแดนเทพเพื่อเอาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมา
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์หมายถึงระบบสัตว์เลี้ยงใหม่ที่ไม่เข้าร่วมการต่อสู้
ประเภทของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
(คลิกรูปเพื่อดูการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์แต่ละประเภท)
เพื่อที่จะรับสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(ไข่) จะต้องกำจัดมอนสเตอร์จงเลี่ยวที่ปรากฏตัวที่ป่าแดนใต้ หากมอนสเตอร์จงเลี่ยวตาย จะดรอปสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(ไข่) ตัวละครจะเก็บสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(ไข่) ที่มอนสเตอร์จงเลี่ยว ดรอปไว้ และได้รับสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(ไข่)
ฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงไอเทมที่ใช้ในการฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคลิกเมาส์ขวาที่ไอเทมฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ จะแสดง UI ฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
วิธีซื้อโรงฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
  • จำหน่ายที่ NPC สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์(โซยูล,ซอโฮริน)
NPC โซยูลถูกจัดวางอยู่ข้างๆ NPC อาคันตุกะประหลาด พรรคฮอนบัล
NPC ซอโฮรินถูกจัดวางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านป่าแดนใต้
ความสามารถ NPC สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
  • จำหน่ายไอเทม
  • เควส
  • เสริมพลังสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
  • พัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
  • คอกสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์