เข้าสู่เว็ปไซต์ สมัครไอดี ดาวน์โหลด
VIEW ANIMATION

Party Buff 50%
10 Days

Party Buff 50%
20 Days

Party Buff 50%
30 Days

Party Buff 50%
40 Days

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม 2561

สะสมยอดการรับชม Yulgang Animation รับรางวัล Party Buff
24 ชั่วโมง ตามลำดับขั้นที่กำหนด

รางวัลพิเศษยอดรับชม Yulgang Animation ครบ 1.5 ล้าน รับไปเลย Party Buff 100% 90 วัน
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกเซิร์ฟเวอร์

*** ของรางวัลจะได้รับหลังจากจบกิจกรรม ตามลำดับขั้นที่ทำได้ ***

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม 2561

สะสมยอดแชร์ Yulgang Animation รับรางวัล ค่าพิชิต 24 ชั่วโมง
ตามยอดแชร์ที่กำหนด

พิเศษถ้ายอดแชร์ Yulgang Animation ครบ 5,000 แชร์
รับชุดคลุมกิจกรรม Warrior of Black Tortoise
(ระยะเวลาการใช้งาน 90 วัน โดยประมาณ โดยมีสถานะพิเศษ
พลังโจมตี +30, พลังป้องกัน +30, พลังชีวิต +300 แลกเปลี่ยนไม่ได้
ทุกเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะลบชุดคลุม เมื่อครบกำหนด 90 วัน ในวัน MA ถัดไป)

*** ของรางวัลจะได้รับหลังจากจบกิจกรรม ***