Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!

 

– Chun Woo Shop –

 

จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

26 สิงหาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 กันยายน 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! รายละเอียด Salon Shop SaleChun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์โชคลาภ(20%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 20%
ราคา 10,000 Cash
ลดเหลือ 9,490 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์โชคลาภความดี(20%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จในการเสริมแกร่ง/หลอมรวมอุปกรณ์ความดี 20%
ราคา 15,000 Cash
ลดเหลือ 14,590 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์คุ้มครอง
เมื่อเสริมพลังให้ ชุด หรือ อาวุธ (เลือกใด้อย่างได้อย่างหนึ่ง) แล้วล้มเหลว สามารถช่วยให้ชุดหรืออาวุธไม่แตกสลายแน่นอน
แต่การเสริมพลังและการหลอมรวมและการหลอมธาตุทั้งหมดก่อนหน้านี้จะถูกลบออกไป
ราคา 2,000 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์เพิ่มหลอม
ยันต์ที่เปลี่ยนออพชั่นหลอมรวมเดิมเป็นออพชั่นใหม่ สามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่หลอมรวมออพชั่นหลอมรวม 4 แถวเท่านั้น
(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นออพชั่นที่ต่ำกว่าออพชั่นที่ใช้อยู่แล้วได้ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ชุด, อาวุธ ที่ระดับต่ำกว่าระดับ 129)
ราคา 3,900 Cash
ลดเหลือ 3,600 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์เพิ่มหลอม(G)
ยันต์ที่เปลี่ยนออพชั่นหลอมรวมเดิมเป็นออพชั่นใหม่ สามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่หลอมรวมออพชั่นหลอมรวม 4 แถวเท่านั้น
(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นออพชั่นที่ต่ำกว่าออพชั่นที่ใช้อยู่แล้วได้ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ชุด, อาวุธ ที่ระดับสูงกว่าระดับ 130)
ราคา 6,900 Cash
ลดเหลือ 6,500 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์เพิ่มหลอมชุดพิเศษ
ยันต์ที่เปลี่ยนออฟชั่นชุดสำนักและออฟชั่นชุดคลุมเป็นออฟชั่นใหม่
ราคา 15,900 Cash
ลดเหลือ 15,100 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ยันต์คลายศิลา
ลบรายละเอียดการหลอมรวมครั้งท้ายสุด ไม่สามารถขายให้ NPC สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นได้
ราคา 1,000 Cash
ลดเหลือ 950 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! เสริมสวยลับของชอนอู
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากทรงผม 5 แบบ)
รายละเอียด Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!
ราคา 9,900 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ศัลยกรรมลับของชอนอู
ตั๋วเปลี่ยนหน้าตาที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากรูปหน้า 5 แบบ)
รายละเอียด Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!
ราคา 9,900 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! ร้านเสริมสวยของชอนอู
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมโดยสุ่มจากทรงผม 2 แบบ รายละเอียด Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!
ราคา 18,900 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! กล่องทรงผมชอนอู (ช)
สุ่มทรงผมเพศชายสุดเท่
ราคา 24,900 Cash
ลดเหลือ 19,000 Cash
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!! กล่องทรงผมชอนอู (ญ)
สุ่มทรงผมเพศหญิงสุดสวย
ราคา 24,900 Cash
ลดเหลือ 19,000 Cash

 

 

 

 

 


Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!
Chun Woo Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคา พร้อมกับอุปกรณ์เสริมสวยชอนอู!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ