Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!!

3033

Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!!

 

– Premium Buff Sale –

 

เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด !!

 


 

เพิ่มความสามารถของ Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! ยันต์โยวกัง” แบบถาวร !!

แบบเก่า แบบใหม่
เพิ่มเงินที่ได้รับ 20% เพิ่มเงินที่ได้รับ 30%

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

11 สิงหาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 19 สิงหาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! Premium Buff Sale จำหน่ายไอเทมยันต์โยวPremium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!!
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! ยันต์โยวกัง(1 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น (ตามตารางด้านบน), เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,900 Cash
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! ยันต์โยวกัง(10 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น (ตามตารางด้านบน), เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 24,500 Cash
ลดเหลือ 20,950 Cash
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! ยันต์โยวกัง(30 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น (ตามตารางด้านบน), เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 51,000 Cash
ลดเหลือ 48,450 Cash
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! เซ็ทยันต์โยวกังพรีเมี่ยม(1)
เมื่อเปิดจะได้รับไอเทม
– ยันต์โยวกัง(30 วัน) 2 ใบ
– ถุงลูกแก้ว [ลูกแก้วฝึกฝน[ฟ้า] (100 ล้าน) 1 ถุง
ราคา 90,000 Cash
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! เซ็ทยันต์โยวกังพรีเมี่ยม(2)
เมื่อเปิดจะได้รับไอเทม
– ยันต์โยวกัง(30 วัน) 3 ใบ
– ถุงลูกแก้ว [ลูกแก้วฝึกฝน[ฟ้า] (200 ล้าน) 1 ถุง
ราคา 125,000 Cash
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! แพคเกจท่องยุทธภพ (30วัน)
รายละเอียดเพิ่มเติม Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!!
ราคา 55,000 Cash
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!! แพคเกจยันต์โยวกัง
เมื่อเปิดจะได้รับไอเทม
– ยันต์โยวกัง (30 วัน) 1 ใบ
– ยันต์โยวกัง (1 วัน) 1 ใบ
ราคา 50,000 Cash

 


Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!!
Premium Buff Sale เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ และ ลดราคา ยันต์โยวกัง คุ้มสุดๆห้ามพลาด!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ