เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์

5458

– เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) –

 

ระยะเวลากิจกรรม : 4 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 4 มีนาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :
ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดจำหน่ายและกิจกรรม :

ไอเทม รายละเอียด รายละเอียด
เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์  กิ่งท้อ(Gold)(เล็ก)(3) 25,000 CashPoint
เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์  กิ่งท้อ(Gold)(ใหญ่)(7) 39,000 CashPoint


สามารถสุ่มเรียกมอนสเตอร์กิจกรรมและมีโอกาสดรอปไอเทมพิเศษดังต่อไปนี้
เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์   วิญญาณควีมา (Event) มีโอกาสดรอปไอเทม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์  ไหมฟ้าเหมันต์(ช)
เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์   มีรัง (Event) มีโอกาสดรอปไอเทม เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์  ไหมฟ้าเหมันต์(ญ)

 

หมายเหตุ :

  • ชุดคลุมไม่มีออฟชั่นพิเศษ เป็นไอเทมถาวร
  • ชุดคลุมจะสามารถเสริมพลัง, หลอมรวม, สลายออฟชั่น, ขาย ได้
  • สามารถใช้กับไอเทม เช่น ลายมังกร หรือ ลายปักมังกรชนิดต่างๆได้

 

เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์  เพิ่มบอสกิ่งท้อ(Gold) ลุ้นรับชุดคลุมแรร์

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ