Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !

2299

Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !

 

– Fashion 2020 Sale –

 

จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

9 ธันวาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 6 มกราคม 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! รายละเอียด Fashion 2020 Sale Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! กล่องสุ่มชุดปี 2020 (ช)
กล่องสุ่มชุดแฟชั่นประจำเดือน ของปี 2020 เพศชาย
ราคา 24,900 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! กล่องสุ่มชุดปี 2020 (ญ)
กล่องสุ่มชุดแฟชั่นประจำเดือน ของปี 2020 เพศหญิง
ราคา 24,900 Cash

 


 

ระยะเวลาจำหน่าย :

9 ธันวาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 16 ธันวาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! รายละเอียดไอเทมอื่นๆ Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !  ตุ๊กตาจงเลี่ยว
รายละเอียดสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !
ราคา 24,900 Cash
ลดเหลือ 12,450 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !  ตุ๊กตาจงเลี่ยว(Event)
รายละเอียดสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !
ราคา 19,900 Cash
ลดเหลือ 9,950 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ถุงผนึกสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ถุงที่สามารถผนึกสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ได้
ราคา 24,900 Cash
ลดเหลือ 21,900 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ยันต์หยกฟ้าสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ไอเทมที่ช่วยรักษาระดับการเสริมพลังของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเสริมพลังเมื่อพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ราคา 3,900 Cash
ลดเหลือ 3,200 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ยันต์พัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ไอเทมที่ช่วยเพิ่มอัตราการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ 2 เท่า
ราคา 6,900 Cash
ลดเหลือ 6,500 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ยันต์ฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ทันที
ไอเทมที่สามารถฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ได้ทันที
ราคา 8,900 Cash
ลดเหลือ 8,500 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ถุงเหรียญทองแดงสงครามมังกร(500)
จะได้รับเหรียญทองแดงสงครามมังกรจำนวน 500 ชิ้น
ราคา 9,900 Cash
ลดเหลือ 8,900 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !  หินเสริมพลังสัตว์เทวะพิเศษ
หินเสริมพลังสัตว์เทวะเมื่อล้มเหลวจากจะทำให้ลดลง 3 ระดับ เป็นลดลง 1 ระดับแทน
(เมื่อใช้ไอเทมชิ้นนี้จะไม่เสีย เหรียญทองแดงสงครามมังกร หรือ ค่าคุณความดี ในการอัพเกรด )
ราคา 12,900 Cash
ลดเหลือ 9,900 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! กล่องอานต่อสู้พื้นฐาน
กล่องที่มีอานสัตว์เลี้ยงต่อสู้พื้นฐานจำกัดเวลา(7วัน) คลิกขวาเพื่อลองใช้
ราคา 3,900 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(หนู)
จะได้ไอเท็มยันต์อัญเชิญสัตว์เลี้ยง(หนู)
ราคา 15,000 Cash
ลดเหลือ 12,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(เหยี่ยว)
จะได้ไอเท็มยันต์อัญเชิญสัตว์เลี้ยง(เหยี่ยว)
ราคา 15,000 Cash
ลดเหลือ 12,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(เสือดาว)
จะได้ไอเท็มยันต์อัญเชิญสัตว์เลี้ยง(เสือดาว)
ราคา 29,000 Cash
ลดเหลือ 20,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(เสือ)
จะได้ไอเท็มยันต์อัญเชิญสัตว์เลี้ยง(เสือ)
ราคา 29,000 Cash
ลดเหลือ 20,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(หนู+เสือ)
กล่องที่มีทั้งหนูและเสืออยู่ในกล่องเดียวกัน
ราคา 25,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(หนู+เสือดาว)
กล่องที่มีทั้งหนูและเสือดาวอยู่ในกล่องเดียวกัน
ราคา 25,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(อินทรี+เสือ)
กล่องที่มีทั้งอินทรีและเสืออยู่ในกล่องเดียวกัน
ราคา 25,000 Cash
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย ! ไข่สัตว์เลี้ยง(อินทรี+เสือดาว)
กล่องที่มีทั้งอินทรีและเสือดาวอยู่ในกล่องเดียวกัน
ราคา 25,000 Cash

 

 

 


Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !
Fashion 2020 Sale จำหน่ายกล่องสุ่มแฟชั่นแห่งปี 2020 และลดราคาไอเทมอีกมากมาย !

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ