Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !

3296

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !

 

– Adventure Pack –

 

จำหน่ายแพคเกจท่องยุทธภพ

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

2 ธันวาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 6 มกราคม 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! รายละเอียดไอเทมแพคเกจท่องยุทธภพ (30วัน)Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !
ไอเทม
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !
แพคเกจท่องยุทธภพ (30วัน) ราคา 55,500 Cash
ประกอบไปด้วย
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์โยวกัง (30วัน)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! วิญญาณแห่งมังกร 30วัน
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10
(ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่รับไอเทมขั้นที่ 10)

หมายเหตุ : เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” ให้คุยกับ “ชอนอู”
เพื่อรับ บัพสนับสนุนของแม่นางจิน (คูณไม่ยั้ง 20% เมื่อตัวละครตายไม่เสีย EXP) นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **

 

พิเศษ !!

 

เมื่อซื้อแพคเกจท่องยุทธภพ (30วัน) จะได้รับ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! คัมภีร์โยวกังโบราณ 100 ชิ้น “ ฟรี

 

 • สามารถใช้ไอเทมเควส “คัมภีร์โยวกังโบราณ” แลกรางวัลที่ “ชอนอู”
 • สามารถกดรับเควสจาก “ชอนอู” ได้หลังจากที่กดใช้งาน “ยันต์โยวกัง” แล้วเท่านั้น

 

 

สำหรับเควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 1 – 6

 

เงื่อนไข :

สามารถแลกได้ 5 ครั้ง ต่อเควส ต่อวันเท่านั้น

 1. เควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 1
  • ใช้ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! 1ชิ้น แลก Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์แห่งรัก 1 ชิ้น
   ปราณทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เป็นเวลา 30 นาที
 2. เควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 2
  • ใช้ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! 1ชิ้น แลก Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์พลังกาย 1 ชิ้น
   HP เพิ่มขึ้น 300 เป็นเวลา 30นาที
 3. เควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 3
  • ใช้ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !  1ชิ้น แลกAdventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์พลังปราณ 1 ชิ้น
   MP เพิ่มขึ้น 300 เป็นเวลา 30 นาที
 4. เควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 4
  • ใช้ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! 3ชิ้น แลกAdventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์โจมตี 1 ชิ้น
   เพิ่มพลังโจมตี 5% เป็นเวลา 30นาที 1 ชิ้น
 5. เควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 5
  • ใช้ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! 3ชิ้น แลกAdventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์ป้องกัน 1 ชิ้น
   เพิ่มพลังป้องกัน 5% เป็นเวลา 30นาที
 6. เควสคัมภีร์โยวกังโบราณ 6
  • ใช้ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! 3ชิ้น แลกAdventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยันต์หลบหลีก 1 ชิ้น
   เพิ่มอัตราหลบหลีก 3% เป็นเวลา 30 นาที

 

 

สำหรับเควสคัมภีร์โยวกังโบราณ[SP]

 

เงื่อนไข :

จำเป็นต้องมีบัฟ”ยันต์โยวกัง”ในการรับเควส และ ต้องการ Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! “คัมภีร์โยวกังโบราณ 60 ชิ้น”ในการส่งเควส จำกัดการส่งเควสได้ 5 ครั้งต่อวันเท่านั้น

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! เมื่อส่งเควสจะ “สุ่มรับไอเทม” ดังนี้Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !
ไอเทม รายละเอียด
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยาคุ้มจิต(150%) 1Day (event) 1 ชิ้น
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยาทิพย์โอสถ(6ครั้ง) 1 ชิ้น
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000, ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%,
พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%, พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10% ครั้งละ 1 ชั่วโมงฅ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! เซ็ตกล่องสุดคุ้ม(พิเศษ) 1 ชิ้น
เมื่อเปิดจะได้รับ สมุนไพรแดง YG(ใหญ่)(Event) 1 ชิ้น
ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม) 2 ชิ้น
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! แผ่นป้ายยุทธภพ 10 วัน(กิจกรรม) 1 ชิ้น
เมื่อล่ามอนสเตอร์, เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50%, อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า,
และยันต์ดินวิเศษแบบไม่จำกัดเวลา!
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! white chocolate (3) 1 ชิ้น
เมื่อเปิดใช้งานไอเทมจะได้รับ white chocolate 3 ชิ้น ที่จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยาเทพไร้มลทิน (10 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยาทิพย์โอสถ(1ครั้ง) 1 ชิ้น
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000, ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%,
พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%,พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10% ครั้งละ 2 ชั่วโมงออนไลน์
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ยาเม็ดห้าสีสัน (กิจกรรม) 1 ชิ้น
พลังโจมตี ป้องกัน+10%, อาวุธ +2, เกราะ +1, เลือด +300
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ชุดรบเก้าฟ้า (ช) 1 ชิ้น
ชุดที่ผู้อาวุโสสำนักชินมูสวมใส่
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! ชุดหิมะบินผลึกน้ำแข็ง (ญ) 1 ชิ้น
ชุดที่พูยงสวมใส่เมื่อพักอยู่ที่วังเย็นทะเลเหนือ
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

 

Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย ! Adventure Pack จำหน่าย แพคเกจท่องยุทธภพมาพร้อมกับชุดสุดแรร์ ถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลย !

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ