Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย

6000

Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย

 

– Find A Christmas –

 

 กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย

 

ระยะเวลากิจกรรม :

2 ธันวาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 6 มกราคม 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 


 

ขั้นตอนที่ 1 : ตามหาตัวอักษรให้ชอนอู

 

Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย
ชอนอู ณ ฮอลบัน

 

 • ให้รับเควสที่ NPC ชอนอู จากนั้นกำจัดมอนสเตอร์เพื่อสะสมตัวอักษรคำว่า X-MAS โดยต้องสะสม ตัวอักษรอย่างละ 20 ชิ้น ทั้งหมด 5 รูปแบบ รวมแล้ว 100 ชิ้น เพื่อมาแลกรับของรางวัลที่ NPC ชอนอู (ทำได้ 1 ครั้ง/วัน)
ไอเทมเควส รายละเอียด
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ตัวอักษร X
สามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ในระดับเดียวกันกับตัวละคร
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ตัวอักษร –
สามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ในระดับเดียวกันกับตัวละคร
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ตัวอักษร M
สามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ในระดับเดียวกันกับตัวละคร
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ตัวอักษร A
สามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ในระดับเดียวกันกับตัวละคร
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ตัวอักษร S
สามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ในระดับเดียวกันกับตัวละคร
 • สามารถสะสมได้สูงสุดตัวอักษรอย่างละ 20 ชิ้นเท่านั้น

 

 • เมื่อสะสมครบตามที่กำหนดให้ย้อนกลับมาส่งเควสที่ NPC ชอนอู จะได้ไอเทมดังนี้
ไอเทม รายละเอียด
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ถุงเท้าคริสต์มาสสีแดง 2 ชิ้น
ไอเทมไว้สำหรับแลกเป็นรางวัลพิเศษ
(รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย บัฟ Merry Christmas (1 ชั่วโมงออนไลน์)
จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า
 • ถุงเท้าคริสต์มาสจะสามารถสะสมได้สูงสุด 2 ชิ้น (แนะนำให้ใช้ทันทีหลังจากที่ไอเทมดังกล่าว)
 • เมื่อมีบัพ ” Merry Christmas ” จะไม่สามารถส่งเควสให้ ชอนอู ได้

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกส่งถุงเท้าให้ NPC

 

แค่ถุงเท้าเท่านั้น (1)

Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย
ผู้เฒ่าเสือหญ้า ณ วังเย็นทะเลเหนือ
 • นำ Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ถุงเท้าคริสต์มาสสีแดง จำนวน 1 ชิ้น “ ไปมอบให้  “ผู้เฒ่าเสือหญ้า” เพื่อแลกรับของรางวัล
 • ของรางวัล : ได้รับค่าประสบการณ์ตามระดับของตัวละคร
 • ทำได้ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น

 

แค่ถุงเท้าเท่านั้น (2)

Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย
อินซื่อทหารวังเย็น ณ วังเย็นทะเลเหนือ
 • นำ Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ถุงเท้าคริสต์มาสสีแดง จำนวน 1 ชิ้น “ ไปมอบให้  “อินซื่อทหารวังเย็น” เพื่อแลกรับของรางวัล
 • ของรางวัล : ได้รับค่าความดี (สุ่ม 100 – 100,000) Update 23/12/2564
 • ทำได้ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น

 

แค่ถุงเท้าเท่านั้น (3)

Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย
เจ๊เจียว ณ ฮอลบัน
 • นำ Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ถุงเท้าคริสต์มาสสีแดง จำนวน 1 ชิ้น “ ไปมอบให้  “เจ๊เจียว” เพื่อแลกรับของรางวัล
 • ของรางวัล : ได้รับเงินสลึงแบบสุ่ม (1,000,000 – 100,000,000) Update 23/12/2564
 • ทำได้ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น

 

หมายเหตุ :
 • ลบไอเทมตัวอักษร X-MAS และ Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย ถุงเท้าคริสมาสต์สีแดง ในระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 6 มกราคา 2565
 • ไอเทมแบบกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้

 

Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย Find A Christmas กิจกรรมต้อนรับคริสมาสต์ ตามหาตัวอักษรให้ครบพร้อมรับรางวัลพิเศษไปเลย

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ