กิจกรรม สงครามทั่วหล้าฤดูหนาวเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า ในเดือนธันวาคมนี้

1436

กิจกรรม สงครามทั่วหล้าฤดูหนาวเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า ในเดือนธันวาคมนี้

 

สงครามทั่วหล้าฤดูหนาวเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า

 

ระยะเวลากิจกรรม :

9 ธันวาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 23 ธันวาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

  • ตราสัญลักษณ์จ้าวยุทธภพ
  • เกียรติยศสำนัก
  • เกียรติยศฝ่าย
  • ชิ้นส่วนของป้อม
  • ตราสัญลักษณ์แห่งวิญญาณ
  • เหรียญตราแห่งการช่วงชิง

 

กิจกรรม สงครามทั่วหล้าฤดูหนาวเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า ในเดือนธันวาคมนี้ กิจกรรม สงครามทั่วหล้าฤดูหนาวเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า ในเดือนธันวาคมนี้

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ