Happy 4 Time ยิ่งออนไลน์ยิ่งได้มาก

3906

– Happy 4 Time –

 

ระยะเวลากิจกรรม : 4 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 4 มีนาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์


รายละเอียดกิจกรรม :Happy 4 Time ยิ่งออนไลน์ยิ่งได้มาก  เมื่อผู้เล่นออนไลน์ตัวละครเข้าสู่ยุทธภพ จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • เมื่อเชื่อมต่อเกม จะได้รับ ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10%
  • เมื่อเชื่อมต่อเกมครบ 1 ชั่วโมง จะได้รับ ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
  • เมื่อเชื่อมต่อเกมครบ 2 ชั่วโมง จะได้รับ ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30%
  • เมื่อเชื่อมต่อเกมครบ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับ ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40% (ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ)

หมายเหตุ :

  • ไอคอนกิจกรรมจะแสดงผลไม่ตรงกับบัพค่าประสบการณ์ที่ได้รับ
  • ไอคอนกิจกรรมแสดงว่าเป็น 5%,10%,15% และ 20% แต่ได้รับค่าประสบการณ์ถูกต้อง
  • เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อหรือย้ายโซน บัพค่าประสบการณ์จะรีเซ็ทกลับไปที่ 10% ทันที

 

Happy 4 Time ยิ่งออนไลน์ยิ่งได้มาก  Happy 4 Time ยิ่งออนไลน์ยิ่งได้มาก

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ