Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ

4802

– Special Item Shop

ซากุระอินเลิฟ


ระยะเวลาจำหน่าย : 4 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 4 มีนาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
สำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด :

  • แบบทั่วไป ราคา 24,900 CashPoint
  • Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ  แบบ G ราคา 41,900 CashPoint
  • Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ  แบบ YG ราคา 64,900 CashPoint

ข้อมูลไอเทม :

  1. แบบทั่วไป : ชุดคลุมไม่มีออฟชั่น
  2. แบบ G : ปราณทั้งหมด+3, EXP +20%, พลังโจมตีอาวุธ+5%, พลังวิชา+10%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+10%, HP+500, MP+300
  3. แบบ YG : ปราณทั้งหมด+3, EXP +100%, พลังโจมตีอาวุธ+8%, พลังวิชา+13%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+15%, HP+800, MP+600, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200

หมายเหตุ : คุณสมบัติของชุดสิ้นสุดวันที่ 4 มีนาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์) แต่ชุดคลุมยังคงอยู่ถาวร

Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ
ซากุระอินเลิฟ(ช)

 

Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ
ซากุระอินเลิฟ(ญ)
Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ  Special Item Shop : ซากุระอินเลิฟ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ