Party Buff อยู่บ้านรอบนี้ไม่มีเหงา จัดให้เน้นๆ เต็มๆยันหว่าง !!!

4368
Party Buff

– Party Buff –

อยู่บ้านรอบนี้ไม่มีเหงา จัดให้เน้นๆ เต็มๆยันหว่าง


 

ระยะเวลากิจกรรม : 7 มกราคม 2564 (0.01น.) – 20 มกราคม 2564 (23:59น.)
สำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด : ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเข้าร่วมปาร์ตี้

Party Buff อยู่บ้านรอบนี้ไม่มีเหงา จัดให้เน้นๆ เต็มๆยันหว่าง  !!! Party Buff อยู่บ้านรอบนี้ไม่มีเหงา จัดให้เน้นๆ เต็มๆยันหว่าง  !!!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ