Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ

 

– Pet Shop Sale –

 

จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

29 กรกฎาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 5 สิงหาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ รายละเอียด Pet Shop Sale ไม่จำกัดการซื้อPet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ
ไอเทม รายละเอียด ราคา
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ  ตุ๊กตาจงเลี่ยว
รายละเอียดสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ
ราคา 24,900 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ  ตุ๊กตาจงเลี่ยว(Event)
รายละเอียดสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ
ราคา 19,900 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ ถุงผนึกสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ถุงที่สามารถผนึกสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ได้
ราคา 24,900 Cash
ลดเหลือ 21,900 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ ยันต์หยกฟ้าสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ไอเทมที่ช่วยรักษาระดับการเสริมพลังของสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเสริมพลังเมื่อพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ราคา 3,900 Cash
ลดเหลือ 3,200 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ ยันต์พัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์
ไอเทมที่ช่วยเพิ่มอัตราการพัฒนาสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ 2 เท่า
ราคา 6,900 Cash
ลดเหลือ 6,500 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ ยันต์ฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ทันที
ไอเทมที่สามารถฟักไข่สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ได้ทันที
ราคา 8,900 Cash
ลดเหลือ 8,500 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ ถุงเหรียญทองแดงสงครามมังกร(500)
จะได้รับเหรียญทองแดงสงครามมังกรจำนวน 500 ชิ้น
ราคา 9,900 Cash
ลดเหลือ 8,900 Cash
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ  หินเสริมพลังสัตว์เทวะพิเศษ
หินเสริมพลังสัตว์เทวะเมื่อล้มเหลวจากจะทำให้ลดลง 3 ระดับ เป็นลดลง 1 ระดับแทน
(เมื่อใช้ไอเทมชิ้นนี้จะไม่เสีย เหรียญทองแดงสงครามมังกร หรือ ค่าคุณความดี ในการอัพเกรด )
ราคา 12,900 Cash
ลดเหลือ 11,900 Cash

 

 


Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ
Pet Shop Sale จำหน่ายไอเทมสัตว์เลี้ยงลดราคาพิเศษ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ