July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น

 

– July Shop Sale –

 

จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

15 กรกฎาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 22 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น รายละเอียด July Shop Sale ไม่จำกัดการซื้อJuly Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น
ไอเทม รายละเอียด ราคา
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น เปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว(จำกัดเวลา)
รูปร่างอาวุธจะถูกเปลี่ยนเป็นแมวเหมียวนาน 12 ชั่วโมง
พลังโจมตี+150, พลังป้องกัน+150, HP+750, MP+750,
พลังโจมตีวิชา+12%, พลังป้องกันวิชา+120, ค่าประสบการณ์+50%,
หลบหลีก+30, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50
ราคา 8,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น ยาทิพย์โอสถ(12ครั้ง)
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%,
พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000, ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%,
พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10% , พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10%
(ครั้งละ2ชั่วโมงออนไลน์(ใช้ได้12ครั้ง))
ราคา 36,000 Cash
ลดเหลือ 18,000 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%,
HP +500, ลดความเสียหายวิชา 11%
ราคา 1,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น โอสถแห่งสวรรค์[G](1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 13%, พลังป้องกัน 15%, พลังโจมตีวิชา 15%,
HP +1000, ลดความเสียหายวิชา 13%
ราคา 2,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น หญ้าเทพน้ำเงินใส
สามารถเสริมพลังให้แก่อาวุธที่สวมใส่ +2 ภายใน2ชั่วโมง
ราคา 5,500 Cash
ลดเหลือ 3,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น หญ้าเทพครามหยก
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1 ภายใน2ชั่วโมง
ราคา 5,000 Cash
ลดเหลือ 3,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น พลังกำจัดวิญญาณ
เพิ่มปรานทั้งหมด+2, โจมตีวิชา+10%, หลบหลีก+5%,
พลังชีวิต+100
(ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง) (ใช้ได้ 12/12 ครั้ง)
ราคา 16,000 Cash
ลดเหลือ 8,000 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น ยาเสริมเอ็น
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10 % ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ราคา 5,000 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น ยาไท้เก๊ก
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10 % ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ราคา 5,000 Cash
ลดเหลือ 1,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น ยาโสมเซียน(อัตรา)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูปราณให้เต็ม
ราคา 5,800 Cash
ลดเหลือ 4,900 Cash
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็ม
ราคา 5,500 Cash
ลดเหลือ 4,400 Cash

 

 


July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น
July Shop Sale จำหน่ายไอเทมลดราคาพิเศษในสัปดาห์พิเศษนี้เท่านั้น

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ