Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง “เทวรูปอุปกรณ์ความดี”

2394

Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"

– Bonus Spending –

 

เดือนมิถุนายน


 

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

16 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.

ระยะเวลารับ Item Code :

16 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ระยะเวลาใช้ Item Code :

16 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 

รายละเอียดโปรโมชั่น :

 1. เมื่อซื้อไอเทมจาก Yulgang Shop (ห้างสรรพสินค้า) ทุกชนิดไม่จำกัดราคา
  (ข้อแนะนำ : ผู้เล่นควรจดบันทึกการรับแต้มจากการซื้อไอเทมของตนเองทุกครั้ง)
 2. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/สิทธิ์ ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 3. เมื่อซื้อสินค้าที่ Yulgang Shop (ห้างสรรพสินค้า) ทุก 1 บาทจะได้รับโปรโมชั่น 1 แต้ม เช่น ซื้อไอเทมในช็อปครบ 10,000 บาท รับ 10,000 แต้มจากโปรโมชั่นเพื่อรับสุ่มรับไอเทมฟรี 1 ชิ้น
 4. ข้อมูลแต้มจากโปรโมชั่นจะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

 

วิธีการแลกรับรางวัล :

Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
ทุกราคารับที่นี้
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" ใช้จ่ายครบ 10,000 บาท ขึ้นไป ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น สุ่ม รับไอเทมBonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
ไอเทม รายละเอียด
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" แพคเกจยันต์โชคลาภ(25%) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ไอเทมยันต์โชคลาภ 25% จำนวน 3 ชิ้น ที่จะแลกเปลี่ยนได้
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ยันต์โชคลาภแบบพิเศษที่สามารถใช้ได้กับ ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ], ยันต์ข้ามลิขิต[ชุด] เท่านั้น
เมื่อเสริมพลังล้มเหลว จะช่วยปกป้องการลดระดับของระดับการเสริมพลัง
อัตราสำเร็จในการเสริมพลัง +20% ก็ยังคงอยู่
ไอเทมระดับต่ำกว่า 129 เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานได้
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" เซ็ตผ้าอัพเกรดชุดคลุม (50) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับผ้าอัพเกรดชุดคลุมจำนวน 50 ชิ้น
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.120) (แลกเปลี่ยนได้)Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.120) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.130) (แลกเปลี่ยนได้)Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.130) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.140) (แลกเปลี่ยนได้)Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.140) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.150) (แลกเปลี่ยนได้)Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.150) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" ตั๋วเสริมแกร่งอาวุธ 100% 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
ไอเทมที่สามารถเสริมแกร่งอาวุธไปยังขั้นถัดไปได้แบบ 100%
(ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเสริมแกร่งขั้น 10 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้โดยการคลิ๊กขวา)
Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" ตั๋วเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ 100% 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"
ไอเทมที่สามารถเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ไปยังขั้นถัดไปได้แบบ 100%
(ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเสริมแกร่งขั้น 10 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้โดยการคลิ๊กขวา)

 

Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"

 

Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"


Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"

วิธีรับ Item Code :

 1. Login เข้าสู่ระบบจากนั้น คลิกรับ Item Code
 2. นำ Item Code ไปเติมรับไอเทมได้ภายในเกม ที่ NPC ชอนอู โดยเลือกหัวข้อ ‘ลงทะเบียนซีเรียล’
 3. สามารถนำ Item Code ไปใช้ใน ID ใดก็ได้
 4. ผู้เล่นสามารถ Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ Item Code ได้เองว่า ไอเทมหมด หรือ รับได้ปกติ จากปุ่ม “รับ Item Code” ค่ะ หากเกินระยะเวลาขอรับ Item Code แล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ Item Code ที่ค้างอยู่ในระบบทุกกรณีค่ะ (แต่ปัญหาการเติม Item Code แล้วไม่ได้รับ Item ยังรับแก้ไขตามปกติค่ะ)

หมายเหตุ :

 1. ทุกครั้งที่เติมเงินเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาเก็บ บัตร สลิป Pincode หรือรหัสต่างๆ ไว้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ไอเทมแบบ (กิจกรรม) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้หรือซื้อขายได้
 4. ไอเทมโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆ สนใจอย่ารอช้าน้า

 

Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี" Bonus Spending เดือนมิถุนายน 2564 ลุ้นรับยุทธภัณฑ์อย่าง "เทวรูปอุปกรณ์ความดี"

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ